Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

  


Công tác cải cách hành chính quí I và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2016
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 17/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về công tác cải cách hành chính năm 2016; Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả, cụ thể như sau:
Bản đồ hành chính

Lịch tuần HĐND - UBND
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 118231