Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 07/04/2018 | 08:33:19 GMT+7
Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018)

Thứ hai 09/4/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Mời dự: Trưởng Ban, Phó Trưởng hai Ban HĐND huyện, Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện,Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao thị xã Dĩ An.

4-

9 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương đi công tác tại xã Tân Mỹ.

* Địa điểm: UBND xã Tân Mỹ.

2-

14 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 10/4/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, QLĐT, TC-KH, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương về tình hình kinh tế tập thể năm 2018 trên địa bàn huyện (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng TC-KH, Phòng Kinh tế, CV Thanh, Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

4-

8 giờ 30: Ủy quyền Trung tâm Y tế huyện tổ chứcHội nghị phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ vềquy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm..

* Mời dự: Thư mời riêng, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Đoàn Kiểm tra An toàn thực phẩm.

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Kinh tế. Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 11/4/2018

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018.

* Mời dự: Thành viên Ban An toàn giao thông huyện tại Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND huyện, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Lễ trao giải và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Đại diện các cơ sở, doanh nghiệp tham dự thi (Thư mời riêng), Thành viên Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT, Thành viên Ban Giám khảo, Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Thường Tân, Bình Mỹ, Lạc An, Đất Cuốc, CV Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Khối Văn hóa – Xã hội để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018.

* Mời dự: Trưởng, Phó các ngành: Phòng VH&TT, LĐ-TB&XH, Y tế, GD&ĐT, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Trung tâm VH-TT, BHXH, Ngân hàng chính sách, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên, Vân (VX), Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 12/4/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch HĐND huyện - chủ trì Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã quý I năm 2018.

* Mời dự:  Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, Đại diện Lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện,Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện,Phòng Tài chính - Kế hoạch,Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện,Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, Trưởng ban, Phó Trưởng 02 Ban HĐND xã, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý huyện tham gia Đoàn khảo sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Tân Mỹ.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4-

6 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ phát động “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2018 (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: UBND huyện Bắc Tân Uyên.

5-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng VH&TT dự Hội nghị triển khai một số văn bản về an toàn thông tin; Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; Một số giải pháp phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin trong tình hình mới. CV Huy cùng dự.

* Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (số 36, Trịnh Hoài Đức, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến đầu tư thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Miền Đông và Công ty Triệu Phú Lộc (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng QLĐT, Chánh Văn phòng.

* Địa điểm: Hội trưởng B – Huyện ủy.

2-

15 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm:Hội trường B – Huyện ủy.

3-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH về việc đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Quý I năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018. (Ngân hàng CSXH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH, Chủ tịch UBND các xã, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 13/4/2018

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Bí thư Huyện Ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tại Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện, Chủ tịch UBND, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng Trạm Y tế các xã, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp trao đổi một số nội dung liên quan đến ngành xây dựng tỉnh Bình Dương trong quý I năm 2018 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Giám đốc Ban QLDA.

* Địa điểm: Hội trường B, Sở Xây dựng (tầng 7, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan