Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ năm, 12/04/2018 | 10:53:24 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên sơ kết hoạt động công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Tập tin đính kèm:

Chiều ngày 11/4, ông Đặng Văn Hùng-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo 336 huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện quý I năm 2018, đề ra nhiệm vụ quý II năm 2018.

 Ông Lê Văn Huân-Thành viên BCĐ 336 huyện báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ 336 huyện tại cuộc họp         

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo  336 huyện Bắc Tân Uyên, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo huyện luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho hội viên các đoàn thể qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên trong các doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn huyện hiện có 3 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với 12 đảng viên. Trong đó, có 1 chi bộ công ty trực thuộc Huyện ủy và 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã. Ngoài ra, huyện có 42 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với hơn 3.330 công đoàn viên; có 1 chi hội thanh niên trong doanh nghiệp với 7 hội viên, 2 chi đoàn công nhân xa quê trong nhà trọ, với 45 đoàn viên và 1 chi hội nữ công nhân, với 85 hội viên.

Trong quý II năm 2018, ban chỉ đạo 336 huyện sẽ tiếp tục khảo sát thành lập các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tham mưu cho Huyện ủy mở lớp nhận thức về Đảng cho đối tượng là chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý, công đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp để xem xét đề nghị kết nạp đảng viên, tạo tiền đề thuận lợi và chuẩn bị các bước khi đủ điều kiện thành lập chi bộ; thực hiện tốt công tác khảo sát, ra soát số lượng đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn các xã tổ chức thành lập chi bộ đảng khi đủ điều kiện.

   Ông Đặng Văn Hùng-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận tại cuộc họp       

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đặng Văn Hùng-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu từng thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo 336 huyện cần phát huy vai trò trách nhiệm của mình, bám sát tình hình thức tế, làm tốt công tác tham  mưu để xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành lập các tổ chức chính trị-xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ đảng, tổ chức chính trị-xã hội đã được thành lập; đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho các đối tượng trong doanh nghiệp;

          Dịp này, Ban chỉ đạo 336 huyện cũng đã thông qua thông báo củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 336 huyện; thông qua quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo 336 huyện.

     Minh Hải


Tin liên quan