Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 14/04/2018 | 09:11:53 GMT+7
Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)

 

Thứ hai 16/4/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tham gia Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thực hiện Luật Hình sự của các cơ quan Tư pháp.

* Địa điểm: Trại giam Bến Lớn và Tòa án nhân dân tỉnh.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

* Mời dự: Trưởng Phòng Kinh tế.

* Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (tầng 20, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương).

 

4-

8 giờ 30: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm, Nguyễn Trung Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 

Chiều:

 

14 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 17/4/2018

Sáng:

 

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về việc giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện, Thường trực UBMTTQVN huyện, Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Tư pháp, TC-KH, Kinh tế, Thanh tra, QLĐT, Nội vụ, VH&TT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Y tế, Ban QLDA, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, TTPTQĐ, Đài Truyền thanh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng - Nguyễn Văn Nhàn, CV Len, Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

* Mời dự: Trưởng Phòng TC-KH.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

3-

7 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự họp góp ý nội dung Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý các Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Luật Quy hoạch và trình tự giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến các sở, ngành.

* Địa điểm: Hội trường A – Sở Công thương (Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương).

Chiều:

 

 

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thứ tư 18/4/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ của Huyện.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp UBND tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 và kết quả rà soát chế độ, chính sách do các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

* Địa điểm: Hội trường Quân khu 7 (số 204 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh).

 

4-

7 giờ 30: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Giáo dục QP&AN năm 2017 và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Giáo dục QP&AN năm 2018 (Ban Chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện.

5-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng LĐ-TB&XH dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 6072/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 817/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 27/3/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện thành lập mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương và một số vấn đề trọng tâm liên quan đến việc thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và Cán bộ phụ trách công tác Phòng chống tệ nạn xã hội Phòng LĐ-TB&XH, Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Hiếu Liêm, Lạc An.

* Địa điểm: Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (tầng 6A – Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương).

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh làm việc với Đảng ủy các xã về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

* Thành phần: Theo Chương trình làm việc của Huyện Ủy.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

16 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

 

 

Thứ năm 19/4/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình tiếp Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ thông qua biên bản thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; số lượng cấp phó; đào tạo, bồi dưỡng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua, khen thưởng; việc quản lý hồ sơ công chức của UBND huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thành viên Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ (thư mời riêng), Ban Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tham dự Đoàn Giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương về việc giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Giáo.

* Địa điểm: UBND huyện Phú Giáo.

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo, bồi dưỡng KTTT năm 2018 (Phòng TC-KH phối hợp với Liên minh HTX tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Theo danh sách đính kèm tại Thông báo số 221/TB-PTCKH ngày 10/4/2018 của Phòng TC-KH, CV Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

 

 

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

 

 

Thứ sáu 20/4/2018

Sáng:

 

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2018 của UBND tỉnh; Chương trình làm việc tháng 5/2018 của UBND tỉnh; Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tham dự Đoàn Giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương về việc giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bến Cát.

* Địa điểm: UBND huyện Bến Cát.

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

 

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.


 Thông báo này thay thư mời họp.

Tin liên quan