Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 12/05/2018 | 11:12:46 GMT+7
Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018)


Thứ hai 14/5/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 00: Ủy quyền Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp và làm việc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung thanh tra công tác tuyển quân năm 2018. Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) cùng dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

4-

9 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp thông qua nội dung chuẩn bị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 15/5/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Chánh Văn phòng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, giai đoạn 2014 – 2018”.

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh (số 05, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

3-

7 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì làm việc, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình. (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và phối hợp UBND xã Tân Bình mời các hộ dân).

* Mời dự: Thành viên Đoàn vận động theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện (bao gồm các đơn vị: Trung tâm PTQĐ tỉnh, Công ty CP KCN Tân Bình, Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng LĐTB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn); CV Thanh dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Bình.

Thứ tư 16/5/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương thăm và chúc mừng các chùa trên địa bàn nhân Đại Lễ Phật Đản năm 2018, Phật lịch 2562.

* Thành phần tham dự: Theo Thông báo số 296/TB-UBND ngày 11/5/2018 của UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Thành phần tham dự: Theo Lịch làm việc của Huyện Ủy.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND Huyện.

4-

8 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT dự xác định mốc giới và giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Nhà thép Hiệp Trí tại xã Tân Mỹ.

* Mời dự: Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ.

* Địa điểm: UBND xã Tân Mỹ.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

* Mời dự: Chỉ huy Trưởng BCH quân sự huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Công an, Trưởng Phòng Y tế, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự huyện.

* Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương (đường ĐT.743, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu một, tỉnh Bình Dương).

Thứ năm 17/5/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Sơ kết 01 năm thực hiện 02 mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” và “Gần dân, sát cơ sở”.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng QLĐT dự họp thẩm định Thiết kế cơ sở của Dự án khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ đá Thường Tân VI – Khu I.

* Địa điểm: Văn phòng Sở Xây dựng (tầng 7, tháp A, Tòa nhà B1, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Chiều:

1-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh làm việc với Chi bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tân Uyên FICO tại xã Đất Cuốc.

* Địa điểm: Công ty Cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tân Uyên FICO.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương làm việc với Phòng VH&TT về kết quả thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về phát triển du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử văn hóa huyện giai đoạn 2016 - 2022 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh huyện, CV Quyên, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 18/5/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2-

7 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

* Thành phần tham dự: Theo Lịch làm việc của Huyện Ủy.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND Huyện.

3-

7 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Lễ phát động “Tết trồng cây” kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Địa điểm: Đường N18 – Khu công nghiệp và Đô thị Bàu bàng, huyện Bàu Bàng.

4-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Bế mạc Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Chiều:

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ bảy 19/5/2018

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Đại Lễ Phật Đản PL: 2562 – DL: 2018 do Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên tổ chức.

* Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Nội Vụ, Công An, BCHQS.

* Địa điểm: Chùa Long Sơn (Ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ).

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan