Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 26/05/2018 | 09:46:43 GMT+7
Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018)


Thứ hai 28/5/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Khai mạc Hội thao Quân sự - Quốc phòng của lực lượng vũ trang huyện Bắc Tân Uyên năm 2018. Phó CVP – Trần Hoài Thu cùng dự.

* Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện.

3-

8 giờ 30: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Công an tỉnh Bình Dương về việc xác minh nội dung khiếu nại đối với đơn khiếu nại lần hai của ông Lê Quang Dương (xã Đất Cuốc).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, Thanh tra, Tư pháp, UBND xã Đất Cuốc, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

13 giờ 30: Đoàn Giám sát Ban KT-XH HĐND huyện tổ chức khảo sát thực tế một số công trình đầu tư công trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, Đại diện TT UBMTTQVN huyện, Đại diện Ban Giám đốc Ban QLDA, Thành viên Ban KT-XH HĐND huyện, thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 39/QĐ-HĐND ngày 04/5/2018 của HĐND huyện, CV Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Tập trung tại UBND huyện cùng đi với Đoàn Giám sát.

4-

13 giờ 30: Ủy quyền Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Thư mời riêng, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện Ủy.

Thứ ba 29/5/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ tỉnh để triển khai Kế hoạch diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh năm 2018.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3-

7 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp quán triệt, chỉ đạo các nội dung chuẩn bị để phục vụ tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ CHQS Tỉnh thanh tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện năm 2018 (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Ban CHQS, Phòng VH-TT, Đài Truyền thanh, Phòng GD&ĐT, Phòng Y Tế, Trung tâm Y tế, Phòng LĐ-TB&XH, Huyện Đoàn, Chủ tịch UBND các xã: Tân Mỹ, Tân Lập, Phó Chánh Văn phòng – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng QLĐT và Phòng Kinh tế tham mưu các nội dung:

Nội dung 1: Dự thảo báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ CTHĐ số 18-CTr/HU ngày 16/6/2016 của Huyện ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng để sớm đưa Huyện nhà trở thành đô thị xanh, thân thiện với môi trường của thành phố Bình Dương (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Nội dung 2: Dự thảo báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ CTHĐ số 19-CTr/HU ngày 16/6/2016 của Huyện ủy về phát triển công nghiệp nhanh và bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Công an, Ban CHQS huyện, Kinh tế, TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, TN&MT, QLĐT, VH&TT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Y tế, TT Y tế, Đài Truyền thanh, Ban QLDA, Xí nghiệp CTCC, Chủ tịch UBND 10 xã, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ tư 30/5/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Thường Tân, Tân Mỹ và Lạc An trước kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh - lần thứ 11 HĐND huyện.

* Mời dự: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Lạc An.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp về việc xử lý các vấn đề liên quan đến khu đất tại xã Lạc An của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng TN&MT, Phòng TC-KH, Chủ tịch UBND xã Lạc An.

* Địa điểm: Tại khu đất thu hồi của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, xã Lạc An.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp triển khai Chương trình trồng cây xanh giai đoạn 2018-2019 theo Kế hoạch số 2050/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tháp A, tầng 3, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương).

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ chủ trì Hội nghị triển khai Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, Cán bộ phụ trách công tác tôn giáo các xã, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc, Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện – HuỳnhThanh Tuấn dự Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tân Định và Hiếu Liêm trước kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh - lần thứ 11 HĐND huyện.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Định.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe Thường trực BTC các ngày Lễ lớn huyện thông qua Dự thảo Kế hoạch Tổ chức họp mặt Kỷ niệm 05 năm huyện Bắc Tân Uyên hình thành và phát triển (01/4/2018 - 01/4/2019).

* Mời dự: Thành viên BTC các ngày Lễ lớn huyện theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22/02/2017, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 31/5/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tân Bình và Bình Mỹ trước kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh - lần thứ 11 HĐND huyện.

* Mời dự: Phó trưởng Ban KT – XH HĐND huyện, Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Mỹ.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2018 của UBND tỉnh; Chương trình làm việc tháng 6/2018 của UBND tỉnh; Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3-

7 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Khai mạc hè – phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2018.

* Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Lập.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Đất Cuốc, Tân Thành và Tân Lập trước kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh - lần thứ 11 HĐND huyện.

* Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Lập.

Thứ sáu 01/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả lấy phiếu giới thiệu nguồn nhân sự điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ Huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nội dung 2: Công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ khối xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nội dung 3: Hồ sơ phát triển đảng viên.

* Địa điểm: Hội trường B - Huyện ủy.

2-

10 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm:Hội trường B – Huyện ủy.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì Hội nghị tập huấn công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng và CBCC được giao phụ trách công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an huyện, Ban CHQS, Hạt Kiểm lâm, Đội QLTT số 11, Trạm Thú y, Chi cục Thuế, TT Y tế, Điện lực, Đài Truyền thanh, Báo cáo viên pháp luật huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND, Công an, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phụ trách công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Công chức Địa chính – Xây dựng, Công chức Văn phòng – Thống kê các xã; Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc, Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì làm việc, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình. (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và phối hợp UBND xã Tân Bình mời các hộ dân).

* Mời dự: Thành viên Đoàn vận động theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện (bao gồm các đơn vị: Trung tâm PTQĐ tỉnh, Công ty CP KCN Tân Bình, Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng LĐTB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn); CV Thanh dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Bình.

2-

13 giờ 30: Đoàn Giám sát Ban KT-XH HĐND huyện tổ chức giám sát Ban QLDA huyện về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các công trình đầu tư công trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, Đại diện TT UBMTTQVN huyện, Thành viên Ban KTXH HĐND huyện, thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 39/QĐ-HĐND ngày 04/5/2018 của HĐND huyện, CV Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chủ nhật 03/6/2018

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Lễ Kỷ niệm Ngày Môi trường Thế Giới năm 2018.

* Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan