Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 02/06/2018 | 09:41:17 GMT+7
Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)


Thứ hai 04/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thứ ba 05/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Ban Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng QLĐT và Ban QLDA báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, việc bổ sung vốn đầu tư công và tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, QLĐT, Ban QLDA, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

10 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp nghe Kết luận giám sát Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018.

* Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thứ tư 06/6/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh: Báo cáo tình hình và kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chế độ công tác phí trong nước và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề án nâng cấp đô thị từ loại IV lên loại III trên địa bàn thị xã Bến Cát; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đề án nâng cấp đô thị từ loại IV lên loại III trên địa bàn thị xã Tân Uyên; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng chính sách người có công trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách chi hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với Lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh.

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2-

7 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện –Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương đi thăm – tặng quà, chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi trên địa bàn huyện năm 2018.

* Thành phần và địa điểm: Theo Thông báo số 306/TB-UBND ngày 22/5/2018 của UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp giải quyết các vướng mắc của dự án tái định cư thuộc Khu Công nghiệp đô thị Tân Uyên (Vsip II mở rộng) trên địa bàn xã Tân Bình (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Chủ đầu tư – Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam -Singapore (thư mời riêng), Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, QLĐT, CN VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Len dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 07/6/2018

Sáng:

1-

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản về việc thẩm định vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên gà.

* Mời dự: Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y, CV Thanh, Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban Chỉ đạo 138 thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2018 (Công an huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên BCĐ 138 theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3-

8 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT dự khảo sát xác định ranh giới thửa đất theo thực tế so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ thi hành án.

* Mời dự: Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm.

* Địa điểm: UBND xã Hiếu Liêm, sau đó đến địa điểm khu đất.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Phó Chánh Văn phòng - Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Sở Tài nguyên và Môi trường về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý đối với đất Nông lâm trường chiến khu D trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Trưởng Phòng TN&MT, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.

* Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

3-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc các công trình thuộc Khối VH-XH (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Trung tâm PTQĐ, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, TC-KH, Ban QLDA, CV Quyên, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 08/6/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2018) và giao lưu, tuyên dương khen thưởng điển hình tiên tiến tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11 chủ trì Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại năm 2018 (Đội Quản lý thị trường số 11 chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thành viên BCĐ 389/BTU và bộ phận giúp việc của BCĐ; BCH Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện, Đài truyền thanh; Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQVN, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cán bộ quản lý Thương mại, Trưởng ban điều hành ấp các xã; Một số tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện (Thư mời riêng); CV Châu dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan