Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 09/06/2018 | 11:40:22 GMT+7
Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018)


Thứ hai 11/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình tiếp Đoàn Thanh tra của Bộ CHQS tỉnh Bình Dương về việc công bố Quyết định thanh tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đối với huyện Bắc Tân Uyên.

* Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 05/02/2018, các ngành thuộc đối tượng thanh tra (Phòng VH-TT, Đài Truyền Thanh, Phòng GD&ĐT, Phòng Y Tế, Trung tâm Y tế, Phòng LĐ-TB&XH, Huyện đoàn),Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã: Tân Mỹ, Tân Lập, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp chỉ đạo, quán triệt các ngành, địa phương để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: UBMTTQVN huyện, các tổ chức đoàn thể huyện, Công An, Ban CHQS, Phòng CSPCCC số 5, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng GD&ĐT, Phòng VH-TT, Đài Truyền thanh, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND các xã, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp về việc xử lý đối với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức của ông Nguyễn Hạnh Phúc tại xã Lạc An và ông Bùi Văn Chuyên tại xã Hiếu Liêm (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, CN VPĐKĐĐ, Lãnh đạo UBND các xã: Lạc An, Hiếu Liêm, Chánh Văn phòng, CV Len dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

5-

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp về việc xử lý đối với trường hợp sử dụng đất sai mục đích, có dấu hiệu tự mở đường phân lô bán nền trái quy định trên địa bàn xã Tân Lập (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, CN VPĐKĐĐ, Công an huyện, UBND xã Tân Lập, Chánh Văn phòng, CV Len dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018 và lấy phiếu tín nhiệm đồng chí Trưởng Công an huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Hội trường Công an huyện.

2-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình, Kế hoạch về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm sớm đưa huyện nhà trở thành đô thị sinh thái của thành phố Bình Dương.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

3-

13 giờ 30: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

4-

14 giờ 30: Họp Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo hoạt động Văn phòng tháng 5/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2018; Nhận xét học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh định kỳ hàng tháng (CV Ngọc chuẩn bị báo cáo).

* Mời dự: Tất cả cán bộ công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

5-

15 giờ 30: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.Thứ ba 12/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Kỳ họp thứ 6 (bất thường) – HĐND tỉnh khóa IX.

* Địa điểm: Hội trường B – Văn phòng Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm hành chính tỉnh).

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện dự Lễ Tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2018 của Trung đoàn Bộ binh 6.

* Địa điểm: Trung đoàn Bộ binh 6 (ấp cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng).

4-

8 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự khảo sát việc triển khai thực hiện dự án để xem xét về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Khu nhà ở Bình Mỹ.

* Mời dự: Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ.

* Địa điểm: Dự án Khu nhà ở Bình Mỹ, xã Bình Mỹ.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe tình hình quản lý, sử dụng đất công, đất công ích trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, CN VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND các xã, Chánh Văn phòng, CV Len dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp giải quyết các trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện là đất lúa nhưng ngoài thực địa sử dụng vào loại đất khác (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, CN VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND các xã, Chánh Văn phòng, CV Len dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 13/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2-

7 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

* Thành phần: Theo lịch làm việc của Ban Thường vụ Huyện Ủy.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề “Tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ cây ăn trái có múi huyện Bắc Tân Uyên” (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP - Nguyễn Văn Nhàn, CV Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

Chiều:

14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp UBND tỉnh để giải quyết khiếu nại của công dân (gồm các đơn khiếu nại của: ông Nguyễn Khắc Danh, ông Nguyễn Văn Hồng và bà Mai Thị Doãn khiếu nại việc bồi thường dự án Khu Công nghiệp Đất Cuốc mở rộng – Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Chánh Thanh tra, Trưởng Phòng TN&MT, Giám đốc TTPTQĐ huyện.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 1000, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thứ năm 14/6/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Phòng  Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND huyện, Chánh Văn phòng, CV Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương làm việc với các Trường THPT Lê Lợi, Thường Tân, Tân Bình về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2017-2018 (Các Trường chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Hiệu trưởng các Trường THPT Lê Lợi, Thường Tân, Tân Bình (Phòng GD&ĐT mời), Trưởng Phòng GD&ĐT, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Phòng TN&MT dự khảo sát vị trí đất dự kiến xây dựng thao trường huấn luyện Lữ đoàn 94 thuộc Tổng cục II Bộ Quốc phòng.

* Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở Ban CHQS huyện, sau đó đi đến khu đất khảo sát.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Chánh Văn phòng dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Huyện.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

15 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

Thứ sáu 15/6/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 của UBND tỉnh khóa IX thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; Điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2018 của UBND tỉnh; Báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo đánh giá bổ sung về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giải pháp trọng tâm thực hiện từ nay đến năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên 11 tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý tham gia Đoàn giám sát theo Quyết định số 353-QĐ/HU, ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm sớm đưa huyện nhà trở thành đô thị sinh thái của thành phố Bình Dương tại Đảng ủy xã Tân Thành.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Thành.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Thủ Biên - Đất Cuốc thuộc địa bàn xã Tân Mỹ (TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: TTPTQĐ tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: TN&MT, QLĐT, TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý tham gia Đoàn giám sát theo Quyết định số 353-QĐ/HU, ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm sớm đưa huyện nhà trở thành đô thị sinh thái của thành phố Bình Dương tại Chi bộ Phòng Quản lý đô thị.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ bảy 16/6/2018

11 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Kỷ niệm 21 năm Giáo xứ Tân Kim Bảng hình thành và phát triển (1997 - 2018) và 10 năm hình thành Giáo xứ (2008 - 2018).

* Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ.

* Địa điểm: Khuôn viên Giáo xứ Tân Kim Bảng.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan