Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ năm, 14/06/2018 | 10:48:09 GMT+7
Hội thi xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tập tin đính kèm:

Chi bộ khối đoàn thể huyện vừa tổ chức hội thi xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2018.

 Ông Đỗ Ngọc Lợi-PBT Huyện đoàn đang thực hiện phần thi kể chuyện của đơn vị Huyện đoàn tại hội thi         

Tại hội thi, mỗi cơ quan thuộc chi bộ khối đoàn thể thể hiện phần thi của đơn vị mình với hình thức trình bài một bài viết về phong cách của Bác, kể một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác và trả lời nhanh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Trong các phần thi, Chi bộ khối đoàn thể đã gắn việc sinh hoạt chuyên đề năm 2018, với hình thức sau những bài phát biểu, những mẫu chuyện kể mỗi đảng viên tham gia phát biểu ý kiến về những điều tâm đắc và nêu lên cảm nhận của bản thân về bài viết, mẫu chuyện kể. Ngoài ra, chi bộ cũng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên các cơ quan xem tư liệu về Bác với nội dung Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước.      

Hội thi là một hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ khối đoàn thể. Qua hội thi và sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức của Chi bộ tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

                                                                                                                     Minh Hải


Tin liên quan