Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Ủy ban nhân dân
Thứ năm, 14/06/2018 | 11:10:16 GMT+7
Bắc Tân Uyên sơ kết việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2018
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 13/6, huyện Bắc Tân Uyên tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2018. Ông Thái Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì hội nghị.

 Ông Nguyễn Văn Thuận-Trưởng phòng Kinh tế huyện thông qua báo cáo sơ kết xây dựng NTM 6 tháng         

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới và mạng lại hiệu quả tích cực. Huyện cũng đã tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là khu vực nông thôn tạo điều kiện thuận lợi thuận lợi cho sinh hoạt của người dân, từng bước hiện đại hóa nông thôn và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong 6 tháng, huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đầu tư khời công nâng cấp bê tông nhựa 8 tuyến đường và lập hồ sơ thiết kế để nâng cấp bê tông nhựa 23 tuyến đường. Ngoài ra, huyện đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư đối với 10 công trình đường giao thông do UBND các xã làm chủ đầu tư; hoàn thành 3 dự án nâng cấp số hộ sử dụng điện trên địa bàn các xã Tân Thành, Tân Định, Đất Cuốc, Tân Lập, Bình Mỹ, Thường Tân và LẠc An. Huyện đã huy động trên 316 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, vốn tỉnh hơn 175 tỷ đồng, vốn huyện quản lý hơn 109 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 21 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và nhân dân dóng góp hơn 10 tỷ đồng. Qua kết quả rà soát, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2017-2020, đến nay huyện có 10/10 xã đạt 19/19 tiêu chí và 51/51 chỉ tiêu theo quy định.

 Ông Thái Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ CTMTQG XD NTM huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
         

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã để cơ bản hoàn thành 6 loại công trình thiết yếu, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân; rà soát các trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các trường đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp; thực hiện tốt các tiêu chí về giáo dục và đào tạo; thực hiện các giải pháp để trong năm 2019 có ít nhất 60% trường THPT đạt chuẩn theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường huyện, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân; tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm và cải thiện môi trường nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã giữ vững và nâng dần chất lượng các tiêu chí đã đạt, đảm bảo cuối năm 2018 10/10 xã giữ vững danh hiệu xã đạt nông thôn mới.

                                                                                                                      Minh Hải


Tin liên quan