Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Ủy ban nhân dân
Thứ tư, 20/06/2018 | 13:50:09 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên tổ chức phiên họp UBND huyện lần thứ 30
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 20/6, ông Thái Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên chủ trì phiên họp UBND huyện lần thứ 30 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

  Ông Nguyễn Văn Nhàn-PCVP HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018        

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Tân Uyên, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Huyện giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; hầu hết các nhiệm vụ phát triển kinh tế đều thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp của huyện thực hiện hơn 900 tỷ đồng, tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 41,14% so với nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được 1.681 tỷ đồng, tăng 12,37% so với cùng kỳ, đạt 52,65% nghị quyết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 13,03% so với cùng kỳ, đạt 51,54% so với nghị quyết. Tổng thu ngân sách nhà nước 450 tỷ 517 triệu đồng, đạt 62% nghị quyết. Trong 6 tháng, huyện đã thăm, tặng 4.667 phần quà cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội với số tiền 2 tỷ 270 triệu đồng; chi tiền cho 2.613 đối tượng chính sách, trên 2.000 đối tượng xã hội với tổng số tiền 5 tỷ 334 triệu đồng; vận động tặng 584 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 340 triệu đồng; mở 2 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 lượt lao động,....

 Ông Thái Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp         

Trong 6 tháng cuối năm 2018, UBND huyện Bắc Tân Uyên sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và các chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện. Trong đó, chỉ đạo các ngành thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh để có biện pháp hướng dẫn nông dân điều trị kịp thời; tập trung phát triển đàn giá súc, gia cầm; tăng cương công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; triển khai thực hiện mô hình "Gia đình kiểu mẫu" và "Ấp kiểu mẫu"; tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. Huyện cũng sẽ tăng cường thu hút các loại hình dịch vụ mang tính hỗ trợ công nghiệp, nông nhgiệp phát triển; các loại hình dịch vụ du lịch, tài chính-tín dụng, ngân hàng; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo công tác thu, chi ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân; đồng thời tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương,....

                                                                                                                Minh Hải


Tin liên quan