Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 22/06/2018 | 17:58:36 GMT+7
Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)


Thứ hai 25/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần..

2-

7 giờ 30 (cả tuần): Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh khóa 93.

* Địa điểm: Trường Quân sự Quân khu 7 (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

3-

8 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT dự bàn giao bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bình Dương để niêm yết công khai theo quy định.

* Địa điểm: Hội trường A – Chi cục Quản lý đất đai (tầng 7, tòa nhà B, Trung tâm hành chính tỉnh).

Chiều:

1-

14 giờ 00: Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo của các cơ quan Tư pháp trình tại kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 26/6/2018

Sáng:

1-

8 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự Họp mặt Kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập tỉnh Phước Thành (27/6/1961 – 27/6/2018).

* Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã Tân Uyên (khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về biên chế công chức và biên chế đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2018; Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp và đô thị giai đoạn 2016-2020, Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020; Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân; Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học – kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự Chương trình diễn đàn trẻ em huyện năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

4-

7 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

5-

6 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Công an huyện chủ trì Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2018 (Công an huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thư mời riêng.

* Địa điểm: UBND xã Bình Mỹ.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện.

* Địa điểm: Hội trường Công an huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT thông qua nội dung giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Giáo tại xã Tân Lập (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tranh tra, Tư pháp, TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Cảnh sát PCCC số 5, Thanh tra, Tư pháp, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ tư 27/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XII của Đảng và Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ cán bộ, đảng viên” do Tỉnh ủy tổ chức.

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp giao ban Ban Chỉ đạo Huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã (Chi cục Thống kê chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban tổ chức Huyện ủy, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Kinh tế, TC-KH, TN&MT, GD&ĐT, Tư pháp, LĐ-TB&XH, Ban Quản lý dự án, Trung tâm y tế, BHXH; Chủ tịch UBND và Cán bộ thống kê 10 xã, CV Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Cảnh sát PCCC số 5, Thanh tra, Tư pháp, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

5-

7 giờ 30: 50% cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) và Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia Phần Lan trong quy hoạch tổng thể để xây dựng thành phố thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

* Địa điểm: Trung tâm Grand Square (số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

2-

14 giờ 00: Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo của các cơ quan Tư pháp trình tại kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3-

13 giờ 30: 50% (còn lại) cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị tham gia Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) và Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

Thứ năm 28/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Mời dự: Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn.

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Thanh Tra, Công an, TN&MT, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm, Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua Dự thảo Phương án di dời các hộ dân thuộc khu vực sạt lở ven sông Đồng Nai (Phòng kinh tế chuẩn bị nội dung)

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra, Tư pháp, Trung tâm phát triển Quỹ đất, CN Văn phòng ĐKDĐ, Chủ tịch UBND các xã Tân Mỹ, Lạc An, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 29/6/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Chánh Văn phòng dự Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

* Thành phần tham dự: Theo Lịch của Huyện ủy.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương lần thứ VI khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020): Sơ kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018; Sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ V và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ V (2016-2020).

* Địa điểm: Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương (tầng 6, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội thảo liên kết vùng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đông Nam Bộ.

* Địa điểm: Hội trường 2, Đại học Thủ Dầu Một (số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Y tế dự Hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tuyến cơ sở”.

* Mời dự: Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng Trạm Y tế 10 xã.

* Địa điểm: Phòng họp truyền hình của Chi nhánh viễn thông Viettel Bình Dương, số 277, Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

14 giờ 00: Ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) chủ trì làm việc, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình.

* Mời dự: Trung tâm PTQĐ tỉnh, Công ty CP KCN Tân Bình (thư mời riêng), Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng LĐTB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện; CV Thanh dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Bình.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan