Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 06/07/2018 | 17:25:45 GMT+7
Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018)


Thứ hai 09/7/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Ông Đặng Văn Hùng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn; Trưởng, Phó 02 ban HĐND huyện, Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

7 giờ 30 (cả tuần): Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh khóa 93.

* Địa điểm: Trường Quân sự Quân khu 7 (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp giao ban Khối Nông nghiệp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy nông, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND các xã, Chánh Văn phòng, CV Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 10/7/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy tại Đảng bộ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

* Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 10 xã, Chánh Văn phòng.

* Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý tiếp công dân trên địa bàn ứng cử.

* Địa điểm: UBND xã Thường Tân.

3-

8 giờ 00 (cả ngày): Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2018.

* Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

4-

7 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Các Báo cáo sơ kết chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng VH&TT, Phòng Nội vụ chuẩn bị tóm tắt nội dung các báo cáo).

Nội dung 2: Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện.

Nội dung 3: Hồ sơ phát triển đảng viên.

* Mời dự Nội dung 1, 2: Trưởng Phòng TC-KH, Giám đốc Ban QLDA, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng VH&TT, Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự họp về công tác phối hợp triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

* Địa điểm: Phòng họp B, Sở Xây dựng (tầng 7, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

Thứ tư 11/7/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2-

8 giờ 00 (cả ngày): Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2018.

* Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) chủ trì làm việc, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình.

* Mời dự: Trung tâm PTQĐ tỉnh, Công ty CP KCN Tân Bình (thư mời riêng), Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng LĐTB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện; CV Thanh dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Bình.

4-

7 giờ 30: Chánh Văn phòng dự Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý II/2018 cho cán bộ chủ chốt của Huyện.

* Thành phần tham dự: Theo Lịch của Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

Chiều:

1-

15 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên.

* Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ.

* Địa điểm: Phòng Tân Trào (tầng 2, Nhà Quốc hội, đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội).

2-

14 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

14 giờ 30: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 12/7/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp tục dự kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2-

8 giờ 00 (cả ngày): Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2018.

* Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Thứ sáu 13/7/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp tục dự kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 21 (Mở rộng).

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

Chiều:

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan