Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ tư, 26/09/2018 | 14:35:16 GMT+7
Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)
Tập tin đính kèm:

Thực hiện Thông báo số 216/TB-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang.

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên yêu cầu:

1. Về việc treo cờ rủ:

- Các cơ quan, công sở trên địa bàn huyện treo cờ rủ trong 02 ngày (ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018).

- Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Về việc dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang:

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước (cấp huyện, xã), các tổ chức, các cơ sở vui chơi giải trí, các cá nhân... dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong 02 ngày (ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo này./.


Tin liên quan