Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 28/09/2018 | 17:17:04 GMT+7
Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)

Thứ hai 01/10/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn; Trưởng, Phó 02 ban HĐND huyện, Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Trực, Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 02/10/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Ban Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng QLĐT và Ban QLDA báo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018; tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công mới các dự án trong năm 2019 (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, QLĐT, Ban QLDA, Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương làm việc với Ban Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018 (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức Nông thôn mới năm 2018 (Phòng Kinh tế phối hợp Văn phòng điều phối NTM tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo NTM huyện theo Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 17/9/2018, Ban quản lý và Ban phát triển các ấp, CV Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Họp Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo hoạt động Văn phòng tháng 10/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2018; Nhận xét học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh định kỳ hàng tháng.

* Mời dự: Tất cả cán bộ công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 03/10/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương làm việc với Ban Lãnh đạo Phòng VH&TT nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng VH&TT, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

8 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT dự họp xác định mốc giới và giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Đạt Thành để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ tại xã Bình Mỹ.

* Mời dự: Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ.

* Địa điểm: Văn phòng UBND xã Bình Mỹ (sau đó đến khu đất).

3-

8 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018.

* Mời dự:

- Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; UBKT Huyện ủy, Văn Phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; Tư pháp, Thanh tra, TN&MT, Nội vụ, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Trần Hoài Thu.

- Cấp xã: Đại diện Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội LHPN, Ban Pháp chế HĐND các xã: Lạc An, Đất Cuốc.

* Địa điểm: Văn phòng Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Thứ năm 04/10/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 22 (Mở rộng).

* Thành phần tham dự: Theo Lịch làm việc của Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500kV Sông Mây – Tân Uyên, Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đường dây đấu nối; Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh (Trung tâm PTQĐ phối hợp Sở TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

Thứ sáu 05/10/2018

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên (Phòng TN&MT phối hợp với Đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Ban Giám đốc Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Miền Nam (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Ban CHQS huyện, TN&MT, QLĐT, TC-KH, Kinh tế, Thanh tra, Tư pháp, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, VH&TT, Nội vụ, Y tế, Trung tâm Y tế, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm VTTT, XNCTCC, Điện lực; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chánh Văn phòng, CV Thanh, Thịnh dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan