Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Hội đồng nhân dân
Thứ năm, 04/10/2018 | 16:38:13 GMT+7
Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri thị trấn Tân Thành và xã Tân Lập
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 28/09, Tại xã Tân Lập, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Dương gồm Trung tướng Nguyễn Văn Khánh - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát Quân sự trung ương, Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Binhd Dương.

Ông Nguyễn Văn Khánh-Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, Cử tri Thị trấn Tân Thành và xã Tân Lập đã nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 06 Quốc hội khóa 14. Dự kiến chương trình kỳ họp sẽ được Quốc hội tiến hành làm việc 21 ngày, từ ngày 22/10 - 16/11/2018 nhằm thảo luận thông qua các dự án luật, cho ý kiến các dự án luật và xem xét, thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Sau khi nghe báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, cử trị đã có 05 lượt ý kiến, kiến nghị đến Đoàn đại biểu về vấn đề Luật đặc khu kinh tế Vân đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Kiến nghị với Quốc Hội về vấn đề này cần phải đưa ra trưng cầu ý dân để lấy ý kiến chung của toàn dân; Thông tin vấn đề tranh chấp trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; Giải quyết chế độ chính sách đối với người có công tham gia kháng chiến chống Mỹ; Vấn đề cải cách giáo dục, cải cách chữ viết và hướng giải quyết của Quốc Hội, Chính phủ đối với vấn đề này như thế nào?...

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo địa phương,Trung tướng Nguyễn Văn Khánh trả lời từng vấn đề, từng lĩnh vực cụ thể một cách thỏa đáng. Đồng thời, trao đổi thêm các vấn đề mà cử tri quan tâm về Luật đặc khu, cải cách giáo dục, Chính sách đất đai, tình hình Biển đông và chủ quyền Biển đảo Việt Nam.

Chí Nhẫn


Tin liên quan