Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ sáu, 05/10/2018 | 09:40:15 GMT+7
Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến 07/10/2018)
Tập tin đính kèm:

Thực hiện Thông báo số 233/TB-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười - Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam,

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên yêu cầu:

1. Về việc treo cờ rủ:

- Các cơ quan, công sở trên địa bàn huyện treo cờ rủ trong 02 ngày (ngày 06/10 và ngày 07/10/2018).

- Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Về việc dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang:

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước (cấp huyện, xã), các tổ chức, các cơ sở vui chơi giải trí, các cá nhân... dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong 02 ngày (ngày 06/10 và ngày 07/10/2018).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung thông báo này./.

Tin liên quan