Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 06/10/2018 | 07:59:40 GMT+7
Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018)

Thứ hai 08/10/2018                                               

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT dự khảo sát thu thập nguồn gốc khu đất của Hợp tác xã Phước Lộc tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

* Mời dự: Lãnh đạo: UBND xã Tân Bình, Hợp tác xã Phước Lộc.

* Địa điểm: UBND xã Tân Bình.

Thứ ba 09/10/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự diễn tập thử phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Lạc An (Ban CHQS huyện phối hợp Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và chiến đấu phòng thủ năm 2018 theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20/9/2018; Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và chiến đấu phòng thủ năm 2018 theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 06/9/2018; Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND xã Lạc An.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn trực tiếp công dân trên địa bàn ứng cử.

* Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân UBND xã Đất Cuốc.

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Công an huyện dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trường Đại học An ninh nhân dân (09/10/1963-09/10/2018).

* Địa điểm: Đại sảnh đường - Trường Đại học An ninh nhân dân (Km18, Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh). 

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì làm việc với Ban Lãnh đạo Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT và Đài Truyền thanh nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018 (Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT, Đài truyền thanh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT, Đài truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Thanh (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 10/10/2018

Sáng:

1-

9 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện - Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn dự họp mặt Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018) do Hội Nông dân tỉnh tổ chức tại huyện Bắc Tân Uyên.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe các ngành thông qua một số khó khăn, vướng mắc của dự án Mở rộng Trụ sở Công an huyện Bắc Tân Uyên (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Thanh tra, Tư pháp, TC-KH, LĐTB&XH, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện; Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc, Chánh Văn phòng, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Phương dự Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục QP&AN cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

* Mời dự: Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Trưởng Phòng VH&TT, Trưởng Phòng GD&ĐT, Trưởng Đài truyền thanh huyện.

* Địa điểm: Trường Quân sự tỉnh Bình Dương.

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng TC-KH, TN&MT dự họp thẩm định Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính về đất của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II mở rộng (đợt 8, 9, 10) tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên và xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

* Địa điểm: Phòng họp 3, Sở Tài chính – Tầng 2, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường Thủ Biên - Đất Cuốc nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 6 đoạn thuộc xã Thường Tân (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Thường Tân, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Thường Tân (do UBND xã Thường Tân mời)); Chánh Văn phòng, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 đoạn thuộc xã Tân Định. (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Tân Định, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Tân Định (do UBND xã Tân Định mời); Chánh Văn phòng, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 11/10/2018

Sáng:

1-

9 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Thế giới (WTA) và khai mạc Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo: Công an, Phòng cảnh sát PCCC, VH&TT, TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, TN&MT, QLĐT, LĐTBXH, TT PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ, BHXH, Chi cục Thuế, Đội QLTT số 11, LĐLĐ, Huyện đoàn, Hội LHPN, Đài Truyền thanh, Kho bạc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Phương dự Đại hội Hội Đông y huyện Bắc Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó Chánh Văn phòng - Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

Thứ sáu 12/10/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018, gắn với Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018).

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì làm việc với Ban Lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018 (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 30: Ủy quyền Phòng TC-KH, Hạt Kiểm lâm dự họp thẩm định Dự án định giá rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Phòng họp A, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Chiều:

13 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện đi cơ sở.

Thứ bảy 13/10/2018

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh dự diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Lạc An (Ban CHQS huyện phối hợp Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND xã Lạc An.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan