Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ năm, 11/10/2018 | 11:03:51 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
Tập tin đính kèm:

  Sáng ngày 11/10, UBND huyện Bắc Tân Uyên tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt nam 13/10.

  Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử hình thành và phát triển của ngày Doanh nhân Việt Nam. Với bề dày truyền thống, tinh thần, ý chí vươn lên, đội ngũ Doanh nhân Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, xứng đáng là động lực quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, những năm qua các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên cũng đã đóng góp không nhỏ trong sự phát triển kinh tế của huyện nhà. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có hơn 280 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đầu tư trên 2.288 tỷ đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã nỗ lực, ổn định, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, đóng góp lớn vào thu ngân sách huyện, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động, tích cực đóng góp vào công tác từ thiện, nhân đạo, ủng hộ xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, chăm lo đời sống người lao động.

  Với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, UBND huyện đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng trong kinh doanh; doanh nghiệp, doanh nhân sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh và ổn định sản xuất, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên tặng hoa và giấy khen cho các Doanh nghiệp

  Dịp này, UBND huyện Bắc Tân Uyên trao tặng giấy khen cho 14 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018.

Chí NhẫnTin liên quan