Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ tư, 24/10/2018 | 16:52:01 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên tiếp và làm việc với đoàn giám sát UBMTTQ VN tỉnh về xây dựng nông thôn mới
Tập tin đính kèm:

   Sáng ngày 23/10, tại UBND huyện Bắc Tân Uyên, đoàn giám sát UBMTTQ VN tỉnh Bình Dương có buổi giám sát về công tác xây dựng nông thôn mới của huyện. Bà Trần Thị Kim Lan - Phó chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh làm trưởng đoàn; tiếp và việc với đoàn có bà Trần Thị Minh Hạnh - Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện.

      Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng kinh tế báo cáo tóm tắt về việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí    xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện

   Tại buổi giám sát, đoàn giám sát được nghe UBND huyện báo cáo tóm tắt về việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 09/09 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện. Theo đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện thực sự đi vào cuộc sống, nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Giao thông, điện, nước sạch nông thôn, thủy lợi, môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại... cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Việc tổ chức sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tạo điều kiện các hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư thâm canh, mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm với chất lượng cao. UBND huyện chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh từ huyện đến cơ sở; tập trung cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả, tạo sự hài lòng của người dân. Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự tăng cường phối hợp tuần tra, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường tuyên tuyền mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới tạo sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nông thôn, xử lý tốt các vấn đề phát sinh, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

   Cũng trong buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã thảo luận, trao đổi làm rõ thêm đối với các tiêu chí đạt thấp để chỉ ra những nguyên nhân và giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng cho từng tiêu chí trong thời gian tới.

    Phát biểu kết luận buổi giám sát, Bà Trần Thị Kim Lan - Chó chủ tịch UBMTTQ tỉnh thống nhất với những kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Tân Uyên đạt được. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện hoàn chỉnh, bổ sung thêm các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi giám sát. Đối với các xã được công nhận xã nông thôn mới tiếp tục tập trung thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí về hộ nghèo, thu nhập, tiêu chí văn hóa, môi trường,... Chú ý thực hiện hoàn thành đối với những tiêu chí bắt buộc để phấn đấu thực hiện đạt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019.

   Kết thúc buổi giám sát, đoàn đã đi giám sát thực tế về công tác xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Bình Mỹ và Tân Bình.

Chí NhẫnTin liên quan