Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ bảy, 27/10/2018 | 08:17:04 GMT+7
Bắc Tân Uyên tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn
Tập tin đính kèm:

   Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã nhận được sự đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Do đó, vấn đề môi trường vẫn luôn là vấn đề được các ngành chức năng huyện Bắc Tân Uyên quan tâm và chú trọng nhiều nhất. Để phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng doanh nghiệp, sáng ngày 26/10, tại UBND xã Đất Cuốc, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Tân Uyên phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho hơn 100 Các đại biểu đang làm công tác quản lý môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

Các đại biểu đang nghe phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường

   Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường như: các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đối tượng và cách thức lập hồ sơ môi trường trách nhiệm của doanh nghiệp sau khi hồ sơ môi trường được phê duyệt/ xác nhận; công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng; công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại; quy định về kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; đo đạc giám sát môi trường.

   Thông qua hội nghị tập huấn giúp các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên cập nhật thông tin và quy định mới về công tác bảo vệ môi trường; Nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, lập kế hoạch, phương án bảo vệ môi trường tại đơn vị. Hội nghị còn là cơ hội để trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường, nhằm giúp các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Bảo NamTin liên quan