Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 27/10/2018 | 13:16:00 GMT+7
Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)

Thứ hai 29/10/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 30: Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì giao ban Thường trực HĐND huyện.

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn; Trưởng, Phó Trưởng 02 ban HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo BTT UBMTTQVN huyện; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức “Hội thảo nông nghiệp thông minh - Mục tiêu và giải pháp”.

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế, Chánh Văn phòng, CV Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh về hướng xử lý khu đất 5ha tại xã Tân Mỹ (Chi cục Kiểm lâm tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, Chánh Văn phòng, CV Thịnh, Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 30/10/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Ban Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng QLĐT và Ban QLDA báo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, QLĐT, Ban QLDA, Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

7 giờ 30: Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT báo cáo đề xuất hướng xử lý đối với trường hợp của ông Trần Văn Nhỏ và bà Phạm Thị Điệp tại xã Bình Mỹ (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Phòng TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, Ban QLDA, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, CV Thanh, Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008 - 2018).

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Chiều:

1-

13 giờ 30:  Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý chủ trì họp phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh, thứ 12 – HĐND huyện.

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn; Phó Trưởng 02 ban HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo BTT UBMTTQVN huyện; Tổ trưởng 08 Tổ đại biểu HĐND huyện; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì làm việc với Công ty CP Gốm Việt và Công ty TNHH Đầu tư phát triển KSB để thống nhất hướng giải quyết khi thực hiện dự án Mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc (TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung và Thư mời).

* Mời dự: Công ty CP Gốm Việt, Công ty TNHH Đầu tư phát triển KSB (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc, Chánh Văn phòng, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

15 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 31/10/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp Ban Chỉ đạo thông qua ý định và kịch bản diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hiếu Liêm (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và chiến đấu phòng thủ năm 2018 theo quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20/9/2018; Phó CVP - Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

2-

11 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Lễ Khánh thành trụ sở làm việc VKSND huyện Bắc Tân Uyên.

* Địa điểm: Khu Trung tâm hành chính huyện.

3-

8 giờ 00: Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III/2018.

* Mời dự:

- Cấp huyện: Thường trực HĐND huyện, Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Đài truyền thanh huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

- Cấp xã: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó Trưởng 02 Ban HĐND; Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN; CC Văn phòng thống kê tham mưu cho Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh; Chương trình làm việc tháng 11/2018 của UBND tỉnh; Sơ kết Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quy định bố trí các dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

5-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì làm việc với Ban Lãnh đạo Phòng GD&ĐT nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thống nhất hướng giải quyết đối với kiến nghị của UBND thị trấn Tân Thành về việc mở mới tuyến đường đấu nối từ đường Tân Thành 58 đến đường NTCS Nhà Nai (Phòng QLĐT phối hợp UBND thị trấn Tân Thành chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Sở TN&MT (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thành, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe UBND xã Lạc An báo cáo về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các hộ dân tại Khu chợ cũ Lạc An để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công viên (UBND xã Lạc An chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Lạc An, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe Trung tâm Y tế thông qua dự thảo các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN, TTYT, Phòng Y tế, TC-KH, GD&ĐT, LĐTBXH, Tư pháp, Nội vụ, VH&TT, Đài truyền thanh, Công an, BCHQS, Chi cục Thống kê, BHXH, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ năm 01/11/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình chủ trì Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin năm 2018 (Công An huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thư mời riêng; Phó CVP - Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe thông qua Danh mục các tuyến đường để tách thửa theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Điện lực Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND các xã: Hiếu Liêm, Tân Định, CV Thanh, Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của Huyện cho ý kiến Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp giao ban Khối Nông nghiệp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy nông, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND các xã – thị trấn, Chánh Văn phòng, CV Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe thông qua Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và Phương án trang trí đèn hoa tiểu cảnh chào mừng dịp Tết nguyên đán năm 2019 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của Huyện theo Quyết định 2023/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND huyện; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 02/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị thông tin một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

* Mời dự: Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường Thủ Biên - Đất Cuốc nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 4 đoạn thuộc xã Tân Mỹ (TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Tân Mỹ (do UBND xã Tân Mỹ mời)); Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 2 đoạn thuộc xã Tân Định (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Tân Định, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Tân Định (do UBND xã Tân Định mời)); Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

4-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn phương chủ trì Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018; Một số nội dung có liên quan đến Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

- Cấp huyện: Đại diện các Phòng, Ban, cơ quan Đảng, Đoàn thể.

- Cấp xã: Đại diện Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn; Cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công chức Tư pháp; Trưởng Ban điều hành ấp, khu phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố (Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo đến các thành phần được mời dự theo giấy mời).

- Đại diện các Trường: Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

5-

8 giờ 00: Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện tổ chức họp thông qua Dự thảo báo cáo giám sát về tình hình quản lý, vận hành, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 122/QĐ-HĐND, ngày 20/8/2018 của Thường trực HĐND huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Kinh tế, Trạm Thủy nông, Phòng TC-KH, Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Họp Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo hoạt động Văn phòng tháng 11/2018.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan