Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ sáu, 02/11/2018 | 10:14:53 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên chưa để xảy ra lộ, lọt thông tin, bí mật nhà nước
Tập tin đính kèm:

    Sáng ngày 1/11, huyện Bắc Tân Uyên tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Ông Thái Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước huyện chủ trì hội nghị.

Ông Thái Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước
phát biểu chỉ đạo hội nghị   

    Qua báo cáo của Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước huyện cho thấy công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên trong thời gian quan được thực hiện cơ bản đúng quy định, chưa để xảy ra lộ, lọt thông tin, bí mật nhà nước, mất an toàn, an ninh thông tin. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có sự quan tâm nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

    Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị chưa bàn hành Nghị quyết, Quý chế, kế hoạch và quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dẫn đến còn nhiều sai sót; hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa nắm được các quy định về xác định danh mục bí mật nhà nước, từ đó dẫn đến khi phát hành văn bản không xác định được văn bản có chứa nội dung bí mật nhà nước hay không. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hệ thống internet và phương tiện kỹ thuật thực hiện chưa đúng quy định, các máy tính dùng soạn thảo văn bản còn kết nối với nhiều thiết bị lưu trữ, diện thoại di động và có kết nối internet và chưa được đặt mật khẩu bảo vệ, chưa trang bị các phần mềm diệt virus, mã độc.

    Từ những hạn chế trên, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước huyện đã hướng dẫn cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cơ quan, đơn vị một số nội dung cơ bản về bảo vệ mí mật nhà nước; đảm bảo an toàn, anh ninh thông tin; quy trình ban hành văn bản mật. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua tránh tình trạng để lộ, lọt thông tin bí mật.

                                                                                                          Minh HảiTin liên quan