Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Ủy ban nhân dân
Thứ sáu, 02/11/2018 | 14:10:01 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018
Tập tin đính kèm:

    Sáng ngày 2/11, huyện Bắc Tân Uyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018 cho gần 150 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND,UBMTTQ, cán bộ phụ trách công tác tiếp dân các xã, ban công tác mặt các ấp, ban giám hiệu các trường trên địa bàn huyện.

     Ông Ngô Hoàng Luân-Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi một số nội dung liên quan đến Luật tố cáo năm 2018

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ông Ngô Hoàng Luân-Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi một số nội dung liên quan đến Luật tố cáo năm 2018; quyền khiếu nại, tố cáo của công dân như: sự cần thiết xây dựng Luật tố cáo năm 2018; quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật; những nội dung cơ bản của Luật tố cáo. Theo đó, Luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Luật có 9 chương, 67 điều gồm những nội dung cơ bản về phạm vi điều chỉnh của Luật; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; về hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo; công tác bảo vệ người tố cáo,....

     Ngoài ra, các đại biểu cũng được trao đổi những thắc mắc, chia sẽ những kinh nghiệm thực tế trong việc giải quyết những vụ, việc liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

     Thông qua hội nghị, giúp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ phụ trách công tác tiếp dân nắm vững những nội dung của Luật tố cáo năm 2018; quyền khiếu nại, tố cáo của công dân góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, cơ sở.

                                                                                                   M.Hải-C.Nhẫn


Tin liên quan