Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 02/11/2018 | 17:38:48 GMT+7
Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018)

Thứ hai 05/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng khi thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án, công trình thu hồi đất thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có các dự án sử dụng đất lúa; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định nội dung mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN tỉnh và Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện; Dự thảo các Báo cáo chuyên đề theo Thông báo số 249/TB-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về Chương trình làm việc tháng 11/2018.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Mỹ.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Mỹ.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 06/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30:  Ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

7 giờ 30:  Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị chuẩn bị nội dung tổ chức Đoàn vận động Quỹ vì người nghèo trên địa bàn huyện năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn trực tiếp công dân trên địa bàn ứng cử.

* Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân UBND xã Đất Cuốc.

4-

9 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự khảo sát vị trí đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ĐT.746 và ĐH.414 thuộc địa bàn xã Lạc An.

* Địa điểm: Giao lộ ĐT.746 và ĐH.414

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp giải quyết đơn kiến nghị của bà Võ Thị Kế, xã Bình Mỹ (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng hợp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe Phòng VH&TT thông qua dự thảo Kế hoạch và Đề án Phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa, lịch sử huyện Bắc Tân Uyên giai đoạn 2018-2020 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: VH&TT, Trung tâm VH-TT, TC-KH, TN&MT, LĐTBXH, Nội vụ, Công an, BCH Quân sự, Đài truyền thanh, Kinh tế, Trung tâm VH-TT, QLĐT, Phòng Y tế, TTYT, Ban QLDA, Huyện đoàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ tư 07/11/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên (Công an huyện chuẩn bị nội dung).

 * Mời dự: Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư huyện Bắc Tân Uyên theo Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, công chức Tư pháp – hộ tịch các xã – TT. Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.​

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp Ban Chỉ đạo dự án Khu tưởng niệm Chiến khu D nghe Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ triển khai xây dựng các hạng mục công trình.

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Tỉnh về việc trao đổi, giải thích việc bà Chiêm Lạc khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Khu tái định cư huyện Bắc Tân Uyên (Thanh tra huyện phối hợp Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Chánh Thanh tra, Giám đốc PTQĐ huyện.

* Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Dương.

Thứ năm 08/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn và hoạt động phục vụ Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Trưởng Phòng VH&TT, Trưởng Phòng TC-KH, Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn cùng dự.

* Địa điểm: Hội trường C - Huyện ủy.

2-

9 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh làm việc với ông Trần Văn Nhỏ và bà Phạm Thị Điệp tại xã Bình Mỹ.

* Mời dự: ông Trần Văn Nhỏ và bà Phạm Thị Điệp (UBND xã Bình Mỹ mời); Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, Ban QLDA, Chi nhánh VPĐKĐĐ, TTPTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Mỹ.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp thống nhất phương hướng xây dựng Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới chỉ tiêu 5.3 (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo Sở GD&ĐT (Thư mời riêng), Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Phòng Kinh tế, Hiệu trưởng các Trường THPT: Lê Lợi, Thường Tân và Tân Bình, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 09/11/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị công tác quân sự.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2-

8 giờ 00: Ông Đặng Văn Hùng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp lần thứ 30 của Thường trực HĐND huyện nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát về tình hình quản lý, vận hành, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn; Trưởng, Phó Trưởng 02 ban HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo BTT UBMTTQVN huyện, Trưởng Phòng GD&ĐT, Trưởng phòng Kinh tế, Trạm Trưởng Trạm Thủy nông, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật – Ngày pháp luật giai đoạn 2013 – 2018 và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” huyện Bắc Tân Uyên năm 2018 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội CCB huyện, Hội LHPN huyện, Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn, Công an, Ban CHQS; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; Thành viên BTC, BGK hội thi Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn huyện năm 2018; Đại diện Ban giám hiệu các trường: THPT Lê Lợi, THPT Tân Bình, THPT Thường Tân; Lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thứ bảy 10/11/2018

Tối:

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Mít tinh “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018”.

* Mời dự: Trưởng Phòng Tư pháp.

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh (đường D19, Khu dân cư Việt –Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan