instagram takipçi satın al

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Văn bản công khai
Thứ ba, 06/11/2018 | 14:21:48 GMT+7
Văn bản kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Tập tin đính kèm:

- Tổng hợp các tài liệu: Tải về

- Chi tiết từng nội dung:


CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP (14 NỘI DUNG)

1. Báo cáo kết quả hoạt động Thường trực HĐND huyện năm 2018; Chương trình hoạt động năm 2019;  Tải về
2. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019;
Tải về
3. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
Tải về
4. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12;
Tải về
5. Thông báo của UBMTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2018;
Tải về
6. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát nhân dân năm 
2018; phương hướng, nhiệm vụ kiểm sát năm 2019;

Tải về

7. Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Tòa án 
năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

Tải về

8. Tờ trình về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019;

Tải về

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Tải về

10. Báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh
tế - xã hội năm 2018 và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Tải về

11. Báo cáo thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ngân sách trình kỳ họp 
lần thứ 12 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021;

Tải về

12. Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 11 – HĐND huyện khóa II;

Tải về

13. Báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về thực thi pháp luật năm 2018;

Tải về

14. Thông báo kết quả Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền huyện Bắc Tân Uyên năm 2018


Tải về

CÁC NỘI DUNG ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU
KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP (14 NỘI DUNG)

 
 1. Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp lần thứ 11 – HĐND huyện khóa II;

Tải về


 2. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp lần thứ 11 – HĐND huyện khóa II;

Tải về
 3. Báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương bao gồm:

- Báo cáo tình hình và kết quả thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018; phương hướng năm 2019;

- Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và phương hướng năm 2019;


Tải về
Tải về

 4. Báo cáo công tác giải quyết đơn thư KNTC và kiến nghị của công dân năm 2018;

Tải về
 5. Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện năm 2018;

Tải về
 6. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2018;

Tải về
 7. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo và điều hành của UBND huyện năm 2018;

Tải về
 8. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 12;

Tải về
 9. Báo cáo công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

Tải về
 10. Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

Tải về
 11. Báo cáo tiến độ giải quyết đất Nông Lâm trường chiến khu D theo Kết luận 1722/KL-BTNMT ngày 28/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Tải về
 12. Báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

Tải về
 13. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KT-XH năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

Tải về
 14. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019;

Tải về


Tin liên quan
deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler
kartal escort
sunny leone sex vedo danki xxx com
avcilar eskort