Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ hai, 12/11/2018 | 11:19:41 GMT+7
Công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Tân Uyên năm 2019
Tập tin đính kèm:

Thực hiện văn bản số 4193/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc lập danh mục công trình dự án phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. Theo đó, UBND huyện đã lập dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện theo đúng quy định.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện, UBND huyện thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân về các nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên trong thời hạn 30 ngày, cụ thể các nội dung như sau:

- Dự thảo báo cáo:
Tải về 
 - Số liệu:
  Biểu CH01 
Biểu CH02 
Biểu CH06 
Biểu CH07 
Biểu CH08 
Biểu CH10 
Biểu CH13 
 - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2019 (tỷ lệ 1/25.000):
  Tải về 

Mẫu góp ý: Tải về tại đây

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi mail về Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Bắc Tân Uyên theo địa chỉ sau: ​banbientap.btu@binhduong.gov.vn

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cá nhân, tổ chức./.

Ban biên tậpTin liên quan