Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 23/11/2018 | 07:54:14 GMT+7
Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)

Thứ hai 19/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình nghe Phòng TC-KH  báo cáo tình hình phân bổ dự toán năm 2019 của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) (Phòng GD&ĐT chuẩn bị thư mời và nội dung).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự họp giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2018) – HĐND tỉnh khóa IX.

* Mời dự: Phó trưởng Ban KT - XH HĐND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp A – HĐND tỉnh (tầng 15, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh).

Chiều:

1-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp HĐND tỉnh để thống nhất các nội dung thẩm tra trình tại kỳ họp thứ tám – HĐND tỉnh khóa IX.

* Địa điểm: Phòng họp A – HĐND tỉnh (tầng 15, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh).

2-

14 giờ 00: Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát công tác xét xử các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân huyện.

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội LHPN, Huyện Đoàn, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 20/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Tổ Đại biểu HĐND tỉnh.

* Địa điểm: Văn phòng HĐND tỉnh.

2-

7 giờ 30:  Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự Họp mặt Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) tại xã Đất Cuốc.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Đất Cuốc.

4-

8 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Công an huyện dự Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của Trường Đại học An ninh Nhân dân.

* Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học An ninh Nhân dân (Km 18, Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2019 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và Thư mời).

* Mời dự: Đại diện BCĐ NTM tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Thường trực HĐND huyện; Văn phòng Huyện ủy, các tổ chức, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng (Thư mời riêng), Thành viên BCĐ theo Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện, Chánh Văn phòng, CV Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ tư 21/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 21 (mở rộng).

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2-

8 giờ 00: Phó chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 và Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh Bình Dương (Phòng Kinh tế phối hợp Hội nông dân chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Ông Đặng Văn Hùng – Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN huyện, Hội nông dân huyện; Các đối tượng đang thụ hưởng hoặc có nhu cầu vay vốn theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, LĐ-TB&XH, Chánh Văn phòng, CV Vân (VX), Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh Bình Dương trên địa bàn huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các ngành: UBMTTQVN huyện, Huyện đoàn, Hội LHPN huyện, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tư pháp, VH&TT, Đài Truyền thanh, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Nội vụ, TC-KH, Ban CHQS, BHXH, Y tế; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm CLB PCTP, Đội phó Đội tuyên truyền phổ biến pháp luật, Đội phó Đội xung kích chống tội phạm các xã - thị trấn; Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

4-

11 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra dự Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra của tỉnh năm 2018 và Kỷ niệm 73 năm thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam (1945-2018).

* Địa điểm: Nhà khách UBND thành phố Thủ Dầu Một (số 01 Quang Trung, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa đất theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện để xem xét giải quyết tách thửa đối với các trường hợp trên địa bàn các xã: Tân Lập, Tân Định và Bình Mỹ (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/9/2018, Chủ tịch UBND các xã: Tân Lập, Tân Định và Bình Mỹ, CV Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Tân Uyên.

* Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Thứ năm 22/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì Phiên họp lần thứ 35 của UBND huyện thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Chương trình làm việc năm 2019 của UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện; Văn phòng Huyện Ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Đội Quản lý thị trường, Ban QLDA, Kho bạc, Chi cục Thuế, Trung tâm Y tế, Trung tâm VH-TT, Đài truyền thanh, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thống kê, Điện lực, Bưu điện, Ngân hàng CSXH, Trung tâm Viễn thông, Bảo hiểm xã hội huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy nông, Hạt Kiểm lâm, Tổ Thanh tra xây dựng, Chủ tịch UBND 10 xã, thị trấn. Lãnh đạo Văn phòng và các Chuyên viên tổng hợp dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Khu công nghệ ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng (Phòng Kinh tế tham mưu nội dung để Lãnh đạo UBND huyện dự họp).

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban khối Nội chính tháng 11/2018. Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo phương hướng triển khai thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân thuộc khu vực sạt lở ven sông Đồng Nai (Phòng Kinh tế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, TN&MT, TC-KH, QLĐT, Ban QLDA, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, Thanh tra, Tư Pháp; Chủ tịch UBND các xã: Lạc An, Tân Mỹ, Chánh Văn phòng, CV Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 3 đoạn thuộc xã Tân Định (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Tân Định, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Tân Định (do UBND xã Tân Định mời); Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 23/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh.

2-

7 giờ 30 (cả ngày): Ông Đặng Văn Hùng – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

* Thành phần tham dự: Theo Lịch làm việc của Huyện ủy (Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Quang, Huy chuẩn bị Hội trường).

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự họp góp ý công tác tổ chức Sự kiện kết nối cung – cầu mặt hàng nông sản, trái cây trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các thị trường trong và ngoài nước.

* Địa điểm: Hội trường A – Sở Công thương (tầng 8 – tháp A – Tòa nhà Trung tâm hành chính).

Chủ nhật 26/11/2018

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan