Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 23/11/2018 | 21:15:23 GMT+7
Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)

Thứ hai 26/11/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

9 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Lễ Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018 và Phiên họp toàn thể về triển vọng kinh tế.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

3-

11 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Phiên đối thoại “Tái phát triển Kinh tế Nông nghiệp” của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

* Địa điểm: Phòng họp G6 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

4-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Lãnh đạo Công an huyện, Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Tân Định, CV Trực dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Định.

5-

6 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Bắc Tân Uyên năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP - Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Trường THPT Lê Lợi.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: TC-KH, Ban QLDA, TN&MT, Kinh tế, QLĐT, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

Nội dung 2: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Nội dung 3: Báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Nội dung 4: Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Nội dung 5: Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019.

Nội dung 6: Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nội dung 7: Hồ sơ phát triển đảng viên.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Phiên họp toàn thể “ASEAN và các Nhóm khu vực Châu Á mới nổi” của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

3-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Phiên họp đối thoại “Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0: Định hình Tầm vóc Tương lai” của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

* Địa điểm: Phòng G6 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

4-

17 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Phiên họp đối thoại “Thành phố thông minh – Hướng đến sự phát triển bền vững cho các Thành phố Châu Á” của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

* Địa điểm: Phòng G5 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Tối:

1-

18 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Phiên họp toàn thể “Thế kỷ Châu Á” của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2-

19 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Bế mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018.

* Địa điểm: Ballroom – Khách sạn Becamex, Thành phố mới Bình Dương.

Thứ ba 27/11/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2018) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (tầng 17 – Trung tâm hành chính tỉnh).

2-

7 giờ 30:  Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 – Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra báo cáo của các cơ quan Tư pháp trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 28/11/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2018) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (tầng 17 – Trung tâm hành chính tỉnh).

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Mỹ.

* Địa điểm: UBND xã Tân Mỹ.

3-

8 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự buổi làm việc của Phó Bí Thư Thường trực Huyện Ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đất Cuốc.

* Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Đất Cuốc.

2-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện (01 đồng chí phụ trách lĩnh vực an ninh, 01 đồng chí phụ trách PCCC), Ban CHQS huyện, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Ban Tiếp công dân huyện, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 29/11/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn dự kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2018) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (tầng 17 – Trung tâm hành chính tỉnh).

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp Ban Chỉ đạo Huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng cuối năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số huyện thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1 – 5 tuổi năm 2018 – 2019 trên địa bàn huyện (TTYT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số huyện theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND huyện, Trưởng BCĐ CTMT Y tế - Dân số các xã, thị trấn; Trưởng, phó Trạm Y tế các xã, thị trấn; cán bộ chuyên trách chương trình tiêm chủng mở rộng các xã, thị trấn; Ban Giám hiệu các Trường Mầm non, Nhà trẻ, Mẫu giáo công và ngoài công lập trên địa bàn huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2-

15 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 22, khóa X.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ sáu 30/11/2018

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

* Mời dự: Thành viên BCĐ 389/BTU theo Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện, CV Châu dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội nghị tri ân khách hàng do Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức.

* Địa điểm: Sảnh Hội nghị B1 – Công viên Văn hóa Thanh Lễ (563-567 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe giải quyết đơn của công dân trên địa bàn huyện.

- Nội dung 1: Làm việc với bà Chiêm Lạc về việc vận động rút đơn Khiếu nại theo Biên bản làm việc số 30/BB-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Bình Dương (Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Bà Chiêm Lạc, địa chỉ số 4/141, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (Thư mời riêng), Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra, TN&MT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc.

- Nội dung 2: Thống nhất hướng giải quyết vụ việc của bà Phạm Thị Thu Thuỷ theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Thanh tra, Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị hồ sơ).

* Mời dự: Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra, TN&MT, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua Dự thảo Báo cáo thẩm tra các báo cáo của các cơ quan Tư pháp huyện.

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT dự họp xác định mốc giới và giao đất trên thực địa cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên tại thị trấn Tân Thành.

* Mời dự: Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thành.

* Địa điểm: UBND thị trấn Tân Thành (Sau đó đi đến khu đất Trung tâm Y tế huyện).

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan