Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 01/12/2018 | 09:12:42 GMT+7
Từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018)

Thứ hai 03/12/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý lãnh đạo UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 00: Ông Đặng Văn Hùng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp lần thứ 31 của Thường trực HĐND huyện.

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn; Trưởng ban, Phó Trưởng 02 ban HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

4-

6 giờ 30: Ủy quyền Phòng LĐ-TB&XH chủ trì Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Bắc Tân Uyên năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP - Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Trường THPT Lê Lợi.

5-

8 giờ 00: Ủy quyền Chi cục Thống kê tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Dương về việc nghiệm thu công tác lập bảng kê hộ công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

* Địa điểm: Chi cục Thống kê (phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Ban Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng QLĐT và Ban QLDA báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, QLĐT, Ban QLDA, Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 04/12/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương dự diễn thử diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hiếu Liêm (Ban CHQS huyện phối hợp Công an huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 theo quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20/9/2018; Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và chiến đấu phòng thủ năm 2018 theo quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 06/9/2018, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

Địa điểm: UBND xã Hiếu Liêm.

2-

7 giờ 30:  Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Lãnh đạo Phòng TC-KH thông qua dự toán năm 2019 của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã – thị trấn (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện, Công an, Ban CHQS, Đài truyền thanh, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT, Xí nghiệp CTCT, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Trạm Thủy nông, Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Chi hội BVQLNTD, Chủ tịch UBND các xã – thị trấn, Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe thông qua nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư - tái định cư xã Lạc An (Phòng QLĐT phối hợp Đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương, Viện quy hoạch phát triển đô thị (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TC-KH, TN&MT, Kinh tế, VH&TT, GD&ĐT, Ban QLDA, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Công an, Viễn thông, Điện lực, Chủ tịch UBND xã Lạc An, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT dự họp lấy ý kiến các Sở, ngành Tỉnh về việc xác định đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu, cụm công nghiệp và các dự án khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

* Địa điểm: Phòng họp B - Chi cục Quản lý đất đai (tầng 7, tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương).

Thứ tư 05/12/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh họp thẩm định Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính về đất và tính khấu trừ đối với khu đất của Công ty TNHH MTV Triệu Phú Lộc tại xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên (họp lần 2) (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Trưởng Phòng TC-KH.

* Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính (tầng 2, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh).

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo tình hình phát triển KTXH - QPAN năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, thu - chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gởi đến kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa II.

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Thành viên Ban KT- XH HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Công an, TC-KH, QLĐT, Kinh tế, Ban QLDA, TTPTQĐ, TN&MT, TTYT, LĐTBXH, VH&TT, GD&ĐT, Chi cục Thống kê, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe thông qua Dự thảo Quy chế thẩm định nhu cầu sử dụng đất kết hợp thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thực hiện kiểm tra việc triển khai dự án đầu tư và Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp phân lô, bán nền trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, QLĐT, TC-KH, Kinh tế, VH&TT, Tư pháp, Công an, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chánh Văn phòng, CV Thanh, Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT báo cáo các trường hợp tách thửa đất nông nghiệp tại xã Đất Cuốc (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, QLĐT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc, Chánh Văn phòng, CV Thanh, Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng QLĐT dự họp Sở GTVT về việc kiểm tra công tác nghiệm thu gói thầu: Thi công xây lắp đoạn Km26+000 ÷ Km28+800 thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã ba Cổng Xanh.

* Địa điểm: Tại Công trình hoặc tập trung tại Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh.

Thứ năm 06/12/2018

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 23 (Mở rộng).

* Thành phần tham dự: Theo Lịch làm việc của Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường A - Huyện ủy.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường công trình Đường dây 110kV Phú Giáo – Trạm biến áp 220kV Uyên Hưng, tỉnh Bình Dương nghe Trung tâm PTQĐ huyện thông qua Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình (Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Ban QLDA Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương (Thư mời riêng), Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND các xã: Tân Lập, Bình Mỹ); Chánh Văn phòng, CV Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 4 đoạn thuộc xã Tân Định (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Tân Định, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Tân Định (do UBND xã Tân Định mời)); Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 07/12/2018

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hiếu Liêm (Ban CHQS huyện phối hợp Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thư mời riêng; Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: UBND xã Hiếu Liêm.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động của Ban CHQS và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức.

* Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh.

Chiều:

1-

17 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại Bình Dương năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2-

14 giờ 00: Họp Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua Báo cáo hoạt động Văn phòng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ bảy 08/12/2018

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Khai mạc Hội khỏe phù đổng năm học 2018 - 2019.

* Địa điểm: Sân UBND huyện.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan