Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Hội đồng nhân dân
Thứ tư, 19/12/2018 | 14:00:38 GMT+7
Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12-khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Tập tin đính kèm:

Sáng 2 ngày 13 và 14/12, HĐND huyện Bắc Tân Uyên tổ chức kỳ họp lần thứ 12 - khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp thường kỳ có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm xem xét, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, QPAN của huyện trong năm 2018; đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019.

Ông Đặng Văn Hùng-Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND torng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tình hình phát triển KTXH, QPAN năm 2018 cũng như công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại của công dân; thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 12; chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề về xây dựng nông thôn mới; phòng chống thiên tai; văn hóa xã hội; một số cơ quan liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và làm đường giao thông nông thôn; đồng thời thông qua tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện; tờ trình về Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu-chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; tờ trình về kế hoạch đầu tư công; tờ trình về thống nhất chủ trương đầu tư. Theo đó, trong năm 2018, huyện Bắc Tân Uyên đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội Nghị quyết HĐND đề ra;  giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt trên 2 ngàn 200 tỷ đồng; tăng 3,94% so với năm 2017; giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt gần 3 ngàn 440 tỷ đồng; tăng 12,35%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 2 ngàn 200 tỷ đồng, tăng 13,6%; tổng thu ngân sách thực hiện được trên 928 tỷ đồng; đạt 126% Nghị quyết tỉnh giao và 115 dự toán HĐND huyện thông qua; tổng chi ngân sách thực hiện được trên 654 tỷ đồng, đạt 114% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,9%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 99,98%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90%; tỷ lệ Bác sĩ đạt 3,7/10 ngàn dân; giảm 32/91 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 35,16%; Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo, công nhân lao động, công tác giảm nghèo từng bước được thực hiện thường xuyên…

Ký họp thứ 12 HĐND huyện Bắc Tân Uyên cũng thông qua 5 Dự thảo Nghị quyết của kỳ họp gồm: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện; Nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2019; Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu-chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; kế hoạch đầu tư công và tờ trình về thống nhất chủ trương đầu tư./.

   M.Hải-C.Nhẫn

Tin liên quan