Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 28/12/2018 | 18:32:10 GMT+7
Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

Thứ hai 31/12/2018

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 theo Thông báo số 750/TB-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện.

Thứ ba 01/01/2019

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 theo Thông báo số 750/TB-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện.

Thứ tư 02/01/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu năm.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 15: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp đánh giá xếp loại chất lượng các tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Trưởng Phòng Nội vụ, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp liên quan đến Kết luận Thanh tra số 188/KL-UBND ngày 17/11/2017 và 284/KL-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã Tân Uyên.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì làm việc với Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH về kế hoạch chăm lo các đối tượng chính sách – xã hội và tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019 (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ chủ trì họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ông Hồ Thế Tuyền (Thư mời riêng); Trưởng Phòng Nội vụ; Chủ tịch, Công chức Văn hóa Xã hội, Công chức Tài chính Kế toán UBND thị trấn Tân Thành, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 03/01/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe báo cáo kết quả xử lý của các Đoàn Kiểm tra theo các Quyết định số 474, 550, 1350 và 2614 của UBND huyện (Phòng QLĐT, Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TN&MT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC), Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Tổng kết hoạt động thanh thiếu nhi năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên BCĐ hoạt động thanh thiếu nhi huyện; Trưởng, Phó BCĐ thanh thiếu nhi các xã – thị trấn; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng TC-KH dự họp kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất của Trạm Y tế (cũ) và điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

* Địa điểm: Trạm Y tế (cũ) và điểm Bưu điện văn hóa xã Tân Bình.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý chủ trì họp phân loại ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 – HĐND huyện.

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, Đại diện Lãnh đạo BTT UBMTTQVN huyện, Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng 08 Tổ đại biểu HĐND huyện; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì đối thoại (lần 2) với ông Nguyễn Duy Ninh để giải quyết đơn khiếu nại đề ngày 07/11/2018 về việc khiếu nại Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời ông Nguyễn Duy Ninh).

* Mời dự: UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện (thư mời riêng), Ban Tiếp công dân huyện, Công an, Thanh tra, Phòng Tư pháp.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH về việc đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Ngân hàng CSXH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban đại diện theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 11/7/2017, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ sáu 04/01/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

Nội dung 2: Kế hoạch xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ huyện Bắc Tân Uyên.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019; Tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn và Sơ kết Kế hoạch phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội.

* Mời dự: Trưởng Công an huyện, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH.

* Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Ban Lãnh đạo Văn phòng, Các Phó Ban HĐND huyện dự Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý IV/2018 cho cán bộ chủ chốt của Huyện.

* Thành phần tham dự: Theo Lịch làm việc của Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

Thứ bảy 05/01/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới các xã Tân Định và Tân Mỹ (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương, Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên, các đơn vị tư vấn lập quy hoạch (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TC-KH, TN&MT, Kinh tế, VH&TT, GD&ĐT, Chi nhánh VPĐKDĐ, Viễn thông, Công an huyện (phụ trách ANTT và phụ trách PCCC), Điện lực Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND các xã: Tân Định và Tân Mỹ, Chánh Văn phòng, CV Châu, Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì làm việc với Lãnh đạo Ngành Văn hóa về kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo: Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Họp chấm điểm xếp loại thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua số 18 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TN&MT, Kinh tế, TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, VH&TT, GD&ĐT, Y tế, LĐ-TB&XH, XNCTCC, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ, Đài Truyền thanh, Chánh Văn phòng, Các Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan