Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển
Thứ bảy, 05/01/2019 | 15:10:35 GMT+7
Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 2 xã Tân Định và Tân Mỹ
Tập tin đính kèm:

Để đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa quy hoạch huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất và là cơ sở cho các nhà quản lý xây dựng và kêu gọi đầu tư. Song song với đó là tái tạo, khai thác quỹ đất sử dụng hiệu quả hơn, khơi thông hệ thống giao thông đối với khu vực chức năng lân cận, tăng giá trị quỹ đất khu vực, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, UBND huyện Bắc Tân Uyên đã mời các đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng, điều chỉnh hướng phát triển cho các địa phương. Trên cơ sở đó, sáng ngày 05/1, UBND huyện Bắc Tân Uyên tổ chức cuộc họp thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 2 xã Tân Định và Tân Mỹ tổng thể đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đồ án đã chủ trì cuộc họp.

Báo cáo thuyết minh đồ án xây dựng, điều chỉnh xã Tân Định đến năm 2030, đại diện Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Kiến Xanh cho biết, từ tháng 7/2014, khi đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Tân Định giai đoạn 2013-2020 được UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt, xã mới đạt 10/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và các ban, ngành trong huyện trong việc thực hiện đồ án quy hoạch nông thôn mới, năm 2017, xã Tân Định đã đạt thêm 9 tiêu chí, hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Tuy nhiên, trong 3 năm thực hiện đồ án quy hoạch nông thôn mới thì tình hình kinh tế - xã hội xã Tân Định nói riêng và huyện Bắc Tân Uyên nói chung đã có rất nhiều thay đổi đáng kể. Đồng thời, cần cập nhật các quy hoạch cấp trên có liên quan đến xã Tân Định như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội; quy hoạch giao thông; các quy hoạch chi tiết của các dự án trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm xây dựng xã NTM có kết cấu hạ tàng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Do đó, việc lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Định ngoài việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Tân Uyên, thực hiện kế hoạch quy hoạch chung của tỉnh, còn nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý xây dựng trong khu vực được thống nhất và đồng bộ; đồng thời khai thác quỹ đất để sử dụng hiệu quả hơn, phù hợp định hướng quy hoạch chung của huyện và định hướng quy hoạch chung của tỉnh Bình Dương.

Đây cũng là một dự án thực sự cần thiết, đem lại hiệu quả tốt về mặt kinh tế, xã hội, phù hợp xu hướng chung, góp phần tạo một nền tảng hạ tầng cơ sở vững chắc, là động lực tốt thúc đẩy sự phát triển của xã Tân Định để hoàn thiện các tiêu chí nâng cao nông thôn mới.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Định đến năm 2030

Dựa vào các yếu tố hiện trạng kinh tế xã hội, các tiềm năng của địa phương đã phân tích cũng như định hướng phát triển chung của huyện Bắc Tân Uyên, đồ án xác định trong giai đoạn định hướng đến năm 2030 xã Tân Định sẽ là xã nông thôn với cơ cấu kinh tế: nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp, trong đó nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo. Theo đó, tiếp tục phát triển ở các khu vực trồng cây lâu năm hiện hữu nhưng giảm dần diện tích để thay thế các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, trong đó, phát triển mạnh cây ăn trái có múi chủ yếu gần khu vực sông suối để phát triển tiềm năng kinh tế cho xã, chủ yếu trồng các loại cây chủ đạo có năng suất và giá trị cao như cam, bưởi, chanh; khuyến khích di dời các cơ sở chăn nuôi hiện hữu và phát triển các cơ sở chăn nuôi mới có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ mới, mô hình chuồng trại hiện đại tại khu chăn nuôi tập trung của xã; tiếp tục phát triển dịch vụ tại trung tâm xã để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân;…

    PCT UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh - CT Hội đồng thẩm định yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung hoàn chỉnh đồ án để địa phương trình thông qua HĐND

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đánh giá cao báo cáo điều tra hiện trạng của xã cũng như những định hướng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và hạ tầng kỹ thuật trong thời gian tới rất xác thực tế và phù hợp với địa phương. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định yêu cầu đơn vị tư vấn cần cập nhật đầy đủ đơn các nội dung để đảm bảo yêu cầu theo Thông tư 02 của Bộ Xây dựng. Đồng thời, bổ sung thêm các chỉ tiêu thiết yếu về kinh tế xã hội như: quy hoạch về hệ thống điện, an ninh quốc phòng, cơ sở tăng diện tích đất ở để có cơ sở khi triển khai thực hiện.

Sáng cùng ngày, Hội đồng thẩm định đồ án cũng tiến hành thẩm định đồ án xây dựng xã Tân Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020, với cơ cấu kinh tế là xã nông thôn có kinh tế phát triển bền vững, là cửa ngõ của vùng huyện, vùng tỉnh. Là trung tâm công nghiệp khai thác về chế biến vật liệu xây dựng hàng đầu./.

Bảo Nam

Tin liên quan