Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Hoạt động Ủy ban nhân dân
Thứ ba, 08/01/2019 | 11:24:50 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên: Tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính về Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách tại huyện
Tập tin đính kèm:

  Sáng ngày 08/01, Đoàn thanh tra Sở Tài chính tỉnh Bình Dương do Bà Dương Ngọc Vân-Phó giám đốc Sở tài chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bắc Tân Uyên về Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách tại huyện; Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình cùng các đồng chí lãnh đạo, kế toán các cơ quan đơn vị của huyện và các xã được thanh tra tiếp và làm việc với đoàn.   

  Thực hiện Quyết định số 78 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách tại huyện Bắc Tân Uyên từ ngày 13/8 đến ngày 21/9/2108 đối với Phòng tài chính-kế hoạch, Phòng văn hóa thông tin, Phòng kinh tế, Trung tâm văn hóa thể thao, Xí nghiệp công trình công cộng và xã Hiếu Liêm.

Bà Dương Ngọc Vân-Phó giám đốc Sở tài chính phát biểu tại buổi làm việc với huyện Bắc Tân Uyên
về Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách tại huyện

  Theo dự thảo kết luận đã đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của huyện, xã về tăng thu, chi tiêu trong khả năng cân đối ngân sách và thực hiện theo kế họach kinh tế xã hội của huyện. Dù là huyện mới được thành lập, còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, ít kinh nghiệm, nguồn lực tài chính còn nhiều hạn chế, phụ thuộc vào ngân sách tài chính tỉnh. Nhưng trong năm 2017, công tác thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước huyện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. Cụ thể: tổng thu ngân sách địa bàn trên 1.056 tỷ đồng, tăng hơn 369 tỷ đồng so với dự toán đầu năm. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 620 tỷ đồng, tăng hơn 56 tỷ đồng so với đầu năm. Về chi đầu tư công với tổng số giải ngân gần 215 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

  Nhìn chung, các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện thực hiện cơ chế tài chính đảm bảo theo Nghị định 130 và Nghị định 43 của Chính phủ; thực hiện việc quản lý, chi tiêu trong phạm vi dự toán được giao và theo nội dung dự toán được duyệt. Sổ sách kế toán được tổ chức ghi chép có hệ thống, hạch toán, quyết toán đầy đủ, đúng quy định, dễ đối chiếu, kiểm tra, được in ra để lưu trữ. Công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được các đơn vị cập nhật đầy đủ. Công tác thu phí, lệ phí thực hiện đúng quy định về mức thu, phương thức thu, chứng từ thu, báo cáo nguồn thu và nộp ngân sách. Đối với kinh phí khoán, hàng năm các đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chi tiêu theo quy chế và có tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ công chức vào cuối năm. Công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo quy định.

  Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lập và giao dự toán, dự kiến thêm 1% đối với kinh phí thường xuyên và chưa thực hiện giữ 10% kinh phí không thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương tại ngân sách. Việc mua sắm vật tư hàng hóa các đơn vị có thực hiện theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn kho nhưng chưa phản ánh nhập, xuất, nguồn thu vào cùng hệ thống tài khoản,… Qua đó, Đoàn Thanh tra Sở Tài chính đã có kiến nghị điều chỉnh, xử lý phù hợp, đồng thời hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng chính sách, chế độ về quản lý tài chính – ngân sách nhằm điều hành tốt hơn trong thời gian tới.

Chí NhẫnTin liên quan