Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 11/01/2019 | 17:14:28 GMT+7
Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

Thứ hai 14/01/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 15: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp xét, đánh giá chất lượng các Chi, Đảng bộ; Chi, Đảng ủy; tập thể Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban đảng và đoàn thể huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương; Trưởng Phòng Nội vụ, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh làm việc với bà Chiêm Lạc về việc thống nhất vị trí đất hỗ trợ và đề nghị bà Chiêm Lạc rút đơn khiếu nại đề ngày 15/8/2018 (Trung tâm PTQĐ huyện phối hợp Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Bà Chiêm Lạc (thư mời riêng), Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra, Phòng TN&MT, Phòng Tư pháp, QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

15 giờ 45: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh Bình Dương về việc xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu đối với các chợ truyền thống giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện; Kế hoạch sắp xếp trật tự kinh doanh chợ trên địa bàn, bố trí thêm các điểm bán hàng tạm thời để phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Bố trí các điểm bán hàng lưu động trong dịp Tết (Phòng Kinh tế chuẩn bị các nội dung có liên quan).

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Đội QLTT số 6, Kinh tế, Trung tâm Y tế, TC-KH, QLĐT, Chánh Văn phòng, CV Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 15/01/2019

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề xuất hướng xử lý đối với khu đất có diện tích 72,03ha tại xã Tân Mỹ (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung)

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Hạt Kiểm lâm, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị về hướng dẫn cơ chế đặt hàng công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình theo Công văn số 4725/UBND-VX ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh và Công văn số 2984/SCT-HCSN ngày 16/10/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

* Mời dự: Trưởng Phòng VH&TT.

* Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ.

* Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Viettel Bình Dương (số 277-279 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

1-

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp Ban Chỉ đạo các Ngày Lễ lớn huyện để cho ý kiến công tác tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo các Ngày Lễ lớn huyện theo Quyết định số 354-QĐ/HU, ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy. 

Thứ tư 16/01/2019

Sáng:

7 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương đi thăm và chúc Tết các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

* Thành phần và địa điểm: Theo Thông báo số 12/TB-UBND ngày 11/01/2019 của UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp thông qua Báo cáo tình hình phát triển KTXH – QPAN tháng 01/2019 và chỉ đạo, quán triệt các nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2019 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương; Thủ trưởng các ngành: Công an, Ban CHQS, TC-KH, QLĐT, TN&MT, Kinh tế, Thanh tra, Tư pháp, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, VH&TT, Nội vụ, Y tế, Trung tâm Y tế, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm VHTT, XNCTCC, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã – thị trấn; Ban Lãnh đạo Văn phòng, CVTH dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ năm 17/01/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự Lễ Công nhận Trường Tiểu học Tân Bình đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

* Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Bình.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới các xã Bình Mỹ và Đất Cuốc (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương, Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên, các đơn vị tư vấn lập quy hoạch (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TC-KH, TN&MT, Kinh tế, VH&TT, GD&ĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Viễn thông, Công an huyện (phụ trách ANTT và phụ trách PCCC), Điện lực Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND các xã: Bình Mỹ và Đất Cuốc, CV Phương, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo 138 huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên BCĐ 138 huyện theo quyết định 3717/QD-UBND ngày 28/12 và Tổ giúp việc BCĐ 138; Trưởng, Phó BCĐ 138, Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng trạm Y tế các xã – thị trấn, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế huyện theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/01/2019, Chủ tịch UBND các xã – thị trấn; Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh tiếp và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dương (Phòng TN&MT, Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Chi cục thuế, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ sáu 18/01/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30 (cả ngày): Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (tầng 20, Trung tâm hành chính tỉnh).

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Kinh tế dự họp góp ý Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất các Trạm thuộc các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Địa điểm: Phòng họp A, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tháp A, tầng 3, Trung tâm hành chính tỉnh).

Tối:

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Khai mạc Lễ hội “Hương Bưởi Bạch Đằng” lần II – năm 2019 do UBND thị xã Tân Uyên tổ chức.

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

Chủ nhật 20/01/2019

Tối:

19 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Bế mạc Lễ hội “Hương Bưởi Bạch Đằng” lần II – năm 2019 do UBND thị xã Tân Uyên tổ chức.

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan