Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ tư, 16/01/2019 | 22:11:47 GMT+7
Niêm yết công khai Thủ tục hành chính cấp huyện
Tập tin đính kèm:

1. Quyết định Công bố Thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương: Xem tại đây 

2. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

 - Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
 - Nội dung TTHC
Tải về 
 - Danh mục TTHC
Tải về 

3. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG - LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 - Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
 - Nội dung TTHC
Tải về 
 - Danh mục TTHC
Tải về 

4. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - MÔI TRƯỜNG - ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN - TÀI NGUYÊN NƯỚC

 - Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
 - Nội dung TTHC
Tải về 
 - Danh mục TTHC
Tải về 

5. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI - GIẢI QUYẾT TỐ CÁO - TIẾP CÔNG DÂN - XỬ LÝ ĐƠN THƯ - PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

 - Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
 - Nội dung TTHC
Tải về 
 - Danh mục TTHC
Tải về 

6. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 

7. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - QUY HOẠCH KIẾN TRÚC - HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 

8. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI - HỘ TỊCH - BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC - ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM - CHỨNG THỰC - PBGDPL - HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 

9. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TNXH - NGƯỜI CÓ CÔNG - LĐ, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LĐ - BTXH - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - AN TOÀN LĐ

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 

10. LĨNH VỰC QLNN VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN - QLNN VỀ TĐKT - TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO - TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QL HỘI

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 

11. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - THỦY LỢI

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 
12. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 

13. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 

14. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH - THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ - ĐẤU THẦU

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 

15. LĨNH VỰC VĂN HÓA

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 

16. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET - XUẤT BẢN

- Quyết định công bố TTHC          
Tải về  
- Nội dung TTHC
Tải về 
- Danh mục TTHC
Tải về 


Tin liên quan