Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 26/01/2019 | 10:33:22 GMT+7
Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)

Thứ hai 28/01/2019 (Ngày 23/12 Âm lịch)

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019 của Ban CHQS huyện.

* Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

 

3-

7 giờ 30:  Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp Đảng bộ xã Bình Mỹ.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Mỹ.

 

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh thăm và chúc mừng Lãnh đạo UBND huyện Phú Giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

* Mời dự: đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn.

* Địa điểm: UBND huyện Phú Giáo.

 

5-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ chủ trì họp bàn giao mốc địa giới hành chính dự án 513 cho cấp xã quản lý (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Đại diện Sở Nội vụ, Đơn vị tư vấn (thư mời riêng); Phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND và Công chức địa chính 10 xã, thị trấn, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

6-

8 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều:

 

1-

14 giờ 00: Ông Đặng Văn Hùng - Chủ tịch HĐND huyện - chủ trì phiên họp lần thứ 33 của Thường trực HĐND huyện.

* Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn; Trưởng ban, Phó Trưởng 02 ban HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo BTT UBMTTQ Việt Nam huyện;  Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ngành Công thương.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ ba 29/01/2019 (Ngày 24/12 Âm lịch)

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện xét khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương; Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện theo Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND huyện (bao gồm các đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Liên đoàn lao động, Công an, Ban CHQS, Nội vụ, TC-KH, Thanh tra); Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

 * Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019.

Nội dung 2: Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2019.

Nội dung 3: Hồ sơ phát triển đảng viên.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

15 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

Thứ tư 30/01/2019 (Ngày 25/12 Âm lịch)

Sáng:

1-

9 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Họp mặt 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Kỷ Hợi 2019 do Tỉnh tổ chức.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát các tuyến đường GTNT do UBND các xã - thị trấn: Tân Thành, Đất Cuốc, Lạc An và Tân Bình quản lý nhưng chưa được cập nhật lên bản đồ địa chính (đợt 1) (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn: Tân Thành, Đất Cuốc, Lạc An và Tân Bình, Chánh Văn phòng, CV Thịnh.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì đối thoại với bà Nguyễn Thị Nga và ông Nguyễn Hồng Sức để làm rõ nội dung về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã Hiếu Liêm (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Bà Nguyễn Thị Nga và ông Nguyễn Hồng Sức (thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm, Chánh Văn phòng, CV Thịnh.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

 

 

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Tân Thành – Đất Cuốc tại xã Đất Cuốc (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Tân Thành (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TN&MT, Kinh tế, VH&TT, GD&ĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Viễn thông, Công an huyện (phụ trách ANTT và phụ trách PCCC), Điện lực Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc, Chánh Văn phòng, CV Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 31/01/2019 (Ngày 26/12 Âm lịch)

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Họp mặt 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và Công bố Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị xã Tân Uyên là đô thị loại III.

* Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã Tân Uyên.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì đối thoại (lần 2) với bà Đoàn Thị Sương và bà Đoàn Thị Nhung, xã Thường Tân giải quyết khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng công trình Đường Thủ Biên – Đất Cuốc (đoạn thuộc xã Thường Tân) (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Bà Nguyễn Thị Sương, Đoàn Thị Nhung, Trung tâm PTQĐ tỉnh (Thư mời riêng), UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra, Tư pháp, TN&MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Thường Tân.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT và Đài Truyền thanh huyện báo cáo công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT, Đài Truyền thanh, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

4-

8 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự nghiệm thu hết hạn bảo hành hệ thống chiếu sáng của công trình Xây dựng đường từ ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành (đoạn Km2+000 đến cuối tuyến).

* Địa điểm: Tại cầu Tân Lợi (Km4+600 công trình Xây dựng đường từ ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành).

Chiều:

 

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường Thủ Biên - Đất Cuốc nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 5 đoạn thuộc xã Tân Mỹ (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Tân Mỹ (do UBND xã Tân Mỹ mời)); Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông qua dự thảo điều chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án (TTPTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Công ty CP KS và XD Bình Dương, Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc); Chánh Văn phòng, CV Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 01/02/2019 (Ngày 27/12 Âm lịch)

Sáng:

 

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương dự Họp mặt 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) do Huyện tổ chức.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

Chiều:

 

 

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thứ bảy 02/02/2019 (Ngày 28/12 Âm lịch)

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo Thông báo số 35/TB-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện.

Tối:

 

 

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Khai mạc Hội Hoa Xuân đường hoa Bình Dương xuân Kỷ Hợi 2019 do Sở VH-TT&DL tổ chức.

* Địa điểm: Công viên thành phố mới Bình Dương (Đối diện tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh).

Chủ nhật 03/02/2019 (Ngày 29/12 Âm lịch)

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo Thông báo số 35/TB-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện.

 Thông báo này thay thư mời họp.
Tin liên quan