Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ hai, 28/01/2019 | 16:58:29 GMT+7
Công bố công khai nội dung Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên công bố công khai nội dung Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên, các nội dung sau:

1. Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên  Tải về 
2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên
Tải về 
3. Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên
Tải về 
Tin liên quan