Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ ba, 29/01/2019 | 14:35:23 GMT+7
Đồ án quy hoạch
Tập tin đính kèm:
STT  ĐỒ ÁN QUYẾT ĐỊNH BẢN VẼ CHI TIẾT
1.  Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư xã Lạc An

 2. Đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Bình đến năm 2040 

 
Tin liên quan