Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ hai, 04/02/2019 | 07:28:36 GMT+7
Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 16/02/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 16/02/2019)

Thứ hai 04/02/2019 (Ngày 30/12 Âm lịch)

7 giờ 30: CBCC trực Tết theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương trực Tết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện. Chánh Văn phòng trực.

* Cùng trực: Theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Tối:

1-

19 giờ 45: Lãnh đạo UBND huyện đi thăm và chúc Tết các đơn vị đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi năm 2019. Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn cùng đi.

2-

21 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp mặt đêm giao thừa đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Kỷ Hợi 2019.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ ba 05/02/2019 (Mùng 1 Tết Nguyên đán)

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình trực Tết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện. Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn trực.

* Cùng trực: Theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Chiều:

12 giờ 00: CBCC trực Tết theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Thứ tư 06/02/2019 (Mùng 2 Tết Nguyên đán)

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh trực Tết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện. Phó Ban KT-XH HĐND huyện – Ngô Thị Hồng Vân trực.

* Cùng trực: Theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện

Chiều:

12 giờ 00: CBCC trực Tết theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Thứ năm 07/02/2019 (Mùng 3 Tết Nguyên đán)

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn trực Tết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện. Phó Ban Pháp chế HĐND huyện – Phan Hồng Sơn trực.

* Cùng trực: Theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Chiều:

12 giờ 00: CBCC trực Tết theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Thứ sáu 08/02/2019 (Mùng 4 Tết Nguyên đán)

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý trực Tết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện. Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn trực.

* Cùng trực: Theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Chiều:

12 giờ 00: CBCC trực Tết theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Thứ bảy 09/02/2019 (Mùng 5 Tết Nguyên đán)

Sáng:

7 giờ 30: CBCC trực Tết theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Chiều:

12 giờ 00: CBCC trực Tết theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Chủ nhật 10/02/2019 (Mùng 6 Tết Nguyên đán)

Sáng:

7 giờ 30: CBCC trực Tết theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Chiều:

12 giờ 00: CBCC trực Tết theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện.

* Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện.

Thứ hai 11/02/2019 (Mùng 7 Tết Nguyên đán)

Sáng:

9 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

* Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

Chiều:

14 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 12/02/2019 (Mùng 8 Tết Nguyên đán)

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

3-

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ Dâng hương chiêm bái Đức Ông Trần Thượng Xuyên.

* Mời dự: Trưởng Phòng VH&TT.

* Địa điểm: Ban Quý tế Đình Tân Lân.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thứ tư 13/02/2019 (Mùng 9 Tết Nguyên đán)

Sáng:

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thống nhất hướng giải quyết Đơn kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện:

Nội dung 1: Hướng giải quyết Đơn kiến nghị của bà Võ Thị Kế, Đơn kiến nghị của ông Trần Văn Nhỏ (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

Nội dung 2: Hướng giải quyết Đơn kiến nghị của bà Lê Thị Thắm (Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

Nội dung 3: Hướng giải quyết Đơn kiến nghị của ông Hán Văn Quân (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra, Phòng TN&MT, Phòng Tư pháp, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tân Thành, Bình Mỹ, Tân Bình.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 14/02/2019 (Mùng 10 Tết Nguyên đán)

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban Chỉ đạo Hội trại tòng quân huyện năm 2019 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên BCĐ theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 (bao gồm các ngành: Ban CHQS, VH&TT, Công an, Y tế, TC-KH, Trung tâm VHTT, Trung tâm Y tế, Điện lực, XNCTCC, Đài Truyền thanh, Huyện đoàn, UBMTTQVN huyện, LĐLĐ, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội CCB; Lãnh đạo, Bí thư Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn), các Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, Trần Hoài Thu, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị tham vấn định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới do Tỉnh tổ chức.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ sáu 15/02/2019 (Mùng 11 Tết Nguyên đán)

Sáng:

7 giờ 30 (cả ngày): Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan