Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 01/03/2019 | 17:36:57 GMT+7
Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019)

Thứ hai 04/3/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe thông qua Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường vào Ban Chỉ huy quân sự huyện (Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Trung tâm PTQĐ, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, TC-KH, QLĐT, LĐ-TB&XH, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo Huyện.

* Mời dự: Theo Lịch làm việc của Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

3-

14 giờ 00: Họp Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo hoạt động Văn phòng tháng Qúy I năm 2019.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ ba 05/3/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp giao ban Khối Nông nghiệp quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, TN&MT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy nông, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND các xã – thị trấn, CV Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 06/3/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị Họp mặt Kỷ niệm 5 năm thành lập huyện Bắc Tân Uyên (01/4/2014 – 01/4/2019) (Phòng VH&TT tham mưu báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung tổ chức Họp mặt và Báo cáo tham mưu nguồn kinh phí thực hiện).

* Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: VH&TT, Nội vụ, TC-KH, Kinh tế, Đài Truyền thanh, TT VH-TT, Chánh Văn phòng, Phó  CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

8 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT,  Phòng VH&TT dự họp Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hạ tầng cáp viễn thông năm 2019.

* Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông (tầng 14, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh).

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm với Sở Công thương tỉnh Long An về thu hút đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa và khắc phục tình trạng chợ tự phát.

* Địa điểm: Phòng họp A – Sở Công thương (tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh).

4-

9 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT dự kiểm tra hiện trạng khu vực đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản đá xây dựng xã Tân Mỹ - Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên của Công ty Cổ phần Miền Đông.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các xã: Tân Mỹ, Thường Tân.

* Địa điểm: Văn phòng khai thác đá xây dựng của Công ty Cổ phần Miền Đông tại xã Tân Mỹ.

Chiều:

1-

15 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Lễ Khánh thành Nhà máy của Công ty TNHH TATA COFFEE Việt Nam.

* Địa điểm: Khu Công nghiệp VSIP II-A, xã Tân Bình.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe thông qua Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án: Trường THPT Lê Lợi và Đài Tưởng niệm Liệt sỹ huyện (Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Trung tâm PTQĐ, TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, TC-KH, QLĐT, LĐ-TB&XH, Ban QLDA, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ năm 07/3/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Họp mặt kỷ niệm 05 năm thành lập huyện Bắc Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2019).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Trưởng Phòng VHTT, Trưởng Phòng TC-KH, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Đài Truyền thanh, Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

 * Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

9 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Họp mặt Kỷ niệm 5 năm thành lập huyện Bắc Tân Uyên (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện; Thủ trưởng các ngành: Công an, Ban CHQS, Nội vụ, TC-KH, Thanh tra, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT dự họp góp ý báo cáo một số vướng mắc, bất cập, nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

* Địa điểm: Hội trường A – Sở Tài nguyên và Môi trường (Tầng 9, Tháp A – Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh).

Thứ sáu 08/3/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể Huyện để cho ý kiến vào nội dung, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 499-QĐ/HU, ngày 05/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tham dự Đoàn Giám sát của Ngân hàng CSXH huyện về tình hình hoạt động các tổ TK&VV, hộ vay trên địa bàn huyện.

* Mời dự: Thành viên Ban đại diện theo Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 18/01/2019, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: UBND các xã, thị trấn.

3-

8 giờ 30: Phó CVP - Trần Hoài Thu dự họp trực tuyến hướng dẫn thực hiện hoạt động CNTT “Trang bị thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã”.

* Mời dự: Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, VH&TT, CV Quyên, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Bình Mỹ 2 tại xã Bình Mỹ (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh, Công ty TNHH MTV Bất động sản đầu tư và phát triển Hà Nam (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TN&MT, Kinh tế, VH&TT, GD&ĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Viễn thông, Công an huyện (phụ trách ANTT và phụ trách PCCC), Điện lực Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, CV Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan