Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ hai, 11/03/2019 | 14:11:59 GMT+7
Huyện Bắc Tân Uyên: Tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Tập tin đính kèm:

  Sáng ngày 11/3, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Bắc Tân Uyên tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho gần 50 học viên là thành viên Ban chỉ đạo và các điều tra viên của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được hướng dẫn một số nội dung phục vụ cho công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019 như: Mục đích của cuộc tổng điều tra; nội dung, đối tượng điều tra; phương pháp thu thập thông tin; hướng dẫn lập bảng kê để ghi thông tin các hộ được điều tra; hướng dẫn thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành IOS hoặc Android;... Đồng thời, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền về cuộc tổng điều tra với những nội dung đơn giản, dễ hiểu như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã, tuyên truyền bằng pano, áp phích, băng ron, khẩu hiệu, xe lưu động hoặc lồng ghép vào các cuộc họp trong cộng đồng dân cư.

Các học viên được trang bị kiến thức về cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các điều tra viên nắm vững nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm  2019; Từ đó, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo, điều hành và thực hiện về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ bắt đầu thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 sắp tới.

  Lớp tập huấn dự kiến sẽ diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 11 đến ngày 14/3/2019.

    Chí NhẫnTin liên quan