deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler hermesbet
ankara escort bayanlar ankara escort kartal escort
kadikoy escort
sunny leone sex vedo danki xxx com xxx sex videos
pornvideoshd.net
instagram takipci

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ hai, 18/03/2019 | 08:53:57 GMT+7
Công bố Thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

   
 1. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các
Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam Singapore:
- Quyết định về bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu
công nghiệp Việt Nam Singapore:

Tải về 
 2. Quyết định bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực bổ trợ Tư pháp thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu
công nghiệp Việt Nam Singapore:

Tải về 
 3. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Công thương/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 4. Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế
và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
/UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 5. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục
và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

Tải về 
 6. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông
Vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã và các cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 7. Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Giao thông Vận tải:

Tải về 
 8. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 9. Quyết định công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;
thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 10. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch
và Đầu tư/UBND cấp huyện/UBND cấp xã và các cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 11. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động
Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 12. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ/
UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 13. Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế
và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 14. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 15. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/
UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 16. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/
UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 17. Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường,
khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Văn bản đính chính Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND
tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
môi trường, khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải về 
 18. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên
và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 19. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 20. Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chỉnh sửa đổi, bổ sung
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp:

Tải về 
 21. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin
và Truyền thông/UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 22. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 23. Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 24. Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Xây dựng/Tổ chức xã hội nghề nghiệp đã được công nhận tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 25. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/
UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 26. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/
UBND cấp huyện/UBND cấp xã và các đơn vị y tế khác tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 27. Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Thanh tra tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 28. Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND cấp xã tỉnh Bình Dương:

Tải về 
 29. Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

Tải về

 Tin liên quan