Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông tin Nội chính
Thứ năm, 21/03/2019 | 16:44:12 GMT+7
Bắc Tân Uyên tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 triển khai kế hoạch năm 2019
Tập tin đính kèm:

Chiều ngày 19/3, huyện Bắc Tân Uyên tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

Trong năm 2018, công tác giáo dục QP&AN luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền các cấp. Thành viên Hội đồng giáo dục QP&AN, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ các văn bản về công tác QP&AN; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phổ biến, cập nhật kiến thức giáo dục QP&AN cho các đối tượng đảm bảo theo phân cấp và đạt chỉ tiêu. Trong năm, toàn huyện đã cử 117 cán bộ tham gia các lớp tập huấn, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức QP&AN do cấp trên tổ chức; mở 12 lớp cập nhật, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức QP&AN cho hơn 910 đối tượng. Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục QP&AN huyện đã chỉ đạo 3 trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức giảng dạy môn học giáo dục QP&AN cho 1.220 học sinh. Qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu và có 86,3% đạt khá-giỏi; tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho 372 học sinh lớp 12. Qua đó có 8 học sinh đăng ký dự tuyển và có 4 học sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các trường quân đội.

Ông Trần Văn Phương - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, Hội đồng giáo dục QP&AN huyện sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị định, các văn bản liên quan đến công tác giáo dục QP&AN; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN cho các đối tượng với nhiều nội dung, đa dạng hình thức; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt việc cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN do Quân khu, tỉnh tổ chức đạt 100% và tham mưu tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4, chức việc tôn giáo, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, công nhân các nông trường.

Ông Trần Văn Phương - Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể

Dịp này, Hội đồng giáo dục QP&AN huyện đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 21 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục QP&AN năm 2018.

      M.Hải-C.NhẫnTin liên quan