Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 29/03/2019 | 17:03:37 GMT+7
Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)

Thứ hai 01/4/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương dự Họp mặt 05 năm Ngày thành lập huyện Bắc Tân Uyên (01/4/2014 – 01/4/2019).

* Mời dự: Thư mời riêng; Ban Lãnh đạo, CBCC Văn phòng.

* Địa điểm: Trụ sở UBND huyện.

2-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

* Địa điểm: UBND thị trấn Tân Thành.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện đi cơ sở.

Thứ ba 02/4/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2019 (đầu cầu cấp huyện).

* Mời dự: Thường trực HĐND huyện, Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TC-KH, TN&MT, Kinh tế, Thanh tra, Tư pháp, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, VH&TT, Nội vụ, Y tế, Trung tâm Y tế, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm VTTT, XNCTCC, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chánh Văn phòng, CV Quang dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Tân Lập (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương, Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (thư mời riêng); Lãnh đạo các ngành: QLĐT, TC-KH, TN&MT, Kinh tế, VH&TT, GD&ĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Viễn thông, Công an huyện (phụ trách ANTT và phụ trách PCCC), Điện lực Bắc Tân Uyên, Lãnh đạo UBND xã Tân Lập, CV Châu, Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Mỹ.

* Địa điểm: UBND xã Tân Mỹ.

5-

8 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT dự khảo sát việc cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp và tận thu khoáng sản san lấp của bà Nguyễn Thu Hà tại ấp Vườn Ươm và bà Nguyễn Thị Loan tại ấp Bằng Lăng, xã Tân Định.

* Mời dự: Lãnh đạo UBND xã Tân Định.

* Địa điểm: UBND xã Tân Định.

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thống nhất hướng giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Phóng là người đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Thu Thủy, liên quan đến việc giải quyết bồi thường đất bị thu hồi để thực hiện công trình Đường dây 220kV Sông Mây – Uyên Hưng tại xã Tân Mỹ (Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nôi dung).

* Mời dự: Lãnh đạo Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam - Chi nhánh Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (Thư mời riêng); Ban tiếp công dân huyện, Thanh tra, Phòng TN&MT, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 03/4/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự kỳ họp thứ Chín (bất thường) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Địa điểm: Hội trường B, Văn phòng Tỉnh ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương làm việc với Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương về việc thống nhất chủ trương và nội dung hợp đồng hỗ trợ tuyên truyền.

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng VH&TT, TT.VH-TT, Đài Truyền thanh, Phó CVP - Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội thảo làm thế nào Bình Dương có thể trở thành thành phố thông minh: Cơ hội và tiềm năng hợp tác bao gồm Dự án chiếu sáng thông minh và hiệu quả.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

4-

8 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương, Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 16/7/2018; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng trạm Y tế, Trưởng Công an 10 xã - thị trấn, các Phó CVP – Trần Hoài Thu, Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ năm 04/4/2019

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 25 (Mở rộng).

* Thành phần tham dự: Theo Lịch làm việc của Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì làm việc với Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quan đến dự án Khu nhà ở Tân Lập có khả năng nằm trong phạm vi điều chỉnh hướng tuyến đường ĐT.745a (Vành đai 5) (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư (thư mời riêng); Lãnh đạo các ngành: QLĐT, TN&MT, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, CV Thanh, Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (Phòng Nội vụ chuẩn bị các nội dung có liên quan).

* Mời dự:

- Cấp huyện: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, UBMTTQVN huyện, Thủ trưởng các ngành: QLĐT, TC-KH, TN&MT, Kinh tế, Thanh tra, Tư pháp, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, VH&TT, Nội vụ, Y tế, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Ngọc dự.

- Cấp xã: Đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo  HĐND, UBND, UBMTTQVN, Cán bộ Tư pháp, Văn hóa – Xã hội, Tài chính, Tài nguyên môi trường các xã, thị trấn: Tân Thành, Tân Lập.

* Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

4-

13 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự họp thống nhất thời gian và cách làm hồ sơ Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

* Địa điểm: Hội trường A - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tháp A, tầng 3, Trung tâm hành chính tỉnh).

5-

15 giờ 30: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 05/4/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 24, khóa X thực hiện quy trình công tác cán bộ.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 2 đoạn thuộc thị trấn Tân Thành. (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thành; đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Tân Định (do UBND TT Tân Thành mời)); Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

9 giờ 45: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường Thủ Biên - Đất Cuốc nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 8 đoạn thuộc xã Thường Tân. (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Thường Tân, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Thường Tân (do UBND xã Thường Tân mời)); Chánh Văn phòng, CV Thanh.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban chỉ đạo chương trình “Mục tiêu y tế - dân số huyện thông qua dự thảo các kế hoạch: Công tác dân số - KHHGĐ, Lễ phát động Tháng hành động vì An toàn thực phẩm, Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng năm 2019; Tổng kết hoạt động của Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Trung tâm y tế, Thường trực Hội KHHGĐ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị giao ban các huyện, thị xã, thành phố về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường, chất lượng.

* Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (tầng 11, tháp A , Trung tâm hành chính).

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan