Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ bảy, 06/04/2019 | 08:27:07 GMT+7
Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND - UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)

Thứ hai 08/4/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp Đảng ủy xã Bình Mỹ.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Mỹ.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban Chỉ đạo vì An toàn thực phẩm huyện (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng Y tế, TTYT, Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT, Công an, Huyện đoàn, Hội LHPN, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thành, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Hội ý Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, các chuyên viên Tổ tổng hợp, chuyên viên Phạm Tùng Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ ba 09/4/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26, khóa X.

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT báo cáo tiến độ xử lý đất nông lâm trường chiến khu Đ (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, CN VPĐKĐĐ, Hạt Kiểm lâm, Lãnh đạo UBND các xã: Tân Định, Tân Mỹ, Lạc An, Hiếu Liêm, Đất Cuốc; Chánh Văn phòng, CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

4-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH về việc đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quý I năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 (Ngân hàng CSXH chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban đại diện theo Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 18/01/2019, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp góp ý Dự thảo Luật Kiến trúc do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT.

* Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (tầng 20, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh).

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe các ngành, UBND xã Đất Cuốc thống nhất hướng giải quyết trường hợp tách thửa đất nông nghiệp của ông Ngô Chung Hiếu, ông Nguyễn Văn Minh theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1308/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/3/2019.

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: TN&MT, Thanh tra, Tư Pháp, QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc, Chánh Văn phòng, CV Thịnh.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp góp ý Dự thảo Quy trình thực hiện cơ chế đồng thời và liên thông trong công tác thẩm định và cấp giấy phép xây dựng theo tinh thần của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 và Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018.

* Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng (tầng 7, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh).

Thứ tư 10/4/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Ban Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng QLĐT và Ban QLDA báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, QLĐT, Ban QLDA, Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe Phòng TN&MT huyện thông qua dự thảo quy trình ISO thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền của UBND huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Kinh tế, TC-KH, QLĐT, Nội vụ, Chi cục Thuế, Chi nhánh VPĐKĐĐ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Quyên, Ngọc, Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 11/4/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ ra quân phát động tháng Vệ sinh An toàn thực phẩm huyện.

* Mời dự: Thư mời riêng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Công viên thị trấn Tân Thành.

2-

7 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng LĐ-TB&XH dự Hội nghị Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VI) và kỷ niệm 50 năm ngày Thành lập Hội Người mù Việt Nam.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Phòng Nội vụ.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

1-

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Văn kiện, nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính Đảng năm 2018.

* Mời dự: Trưởng Phòng TC-KH.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

16 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

3-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường Thủ Biên - Đất Cuốc nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 8 đoạn thuộc xã Thường Tân. (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Thường Tân, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Thường Tân (do UBND xã Thường Tân mời)); CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

4-

15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo đề xuất hướng giải quyết đối với 10 trường hợp bị thu hồi một phần diện tích nhà ở đoạn thuộc thị trấn Tân Thành thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thành; CV Thanh dự. 

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ sáu 12/4/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Thường trực HĐND huyện dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ Sáu – nhiệm kỳ 2016-2021.

* Mời dự: Trưởng ban, Phó trưởng 02 ban HĐND huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực dự.

* Địa điểm: Trung tâm chính trị huyện Bàu Bàng.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe tiến độ việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ đối với việc quản lý và sử dụng khu đất có diện tích 294,8m2 thuộc thửa đất số 36, tờ bản đồ số 20 xã Bình Mỹ (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trường THPT Tân Bình, xã Tân Bình (Ban QLDA chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo KCN Tân Bình, Công ty CP Cao su Phước Hòa (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Ban QLDA, TN&MT, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan