Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Tin Văn hóa - Xã hội
Thứ tư, 10/04/2019 | 11:19:31 GMT+7
Bắc Tân Uyên khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cơ sở năm 2019
Tập tin đính kèm:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ phụ nữ cơ sở năm 2019 cho 100 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội LHPN các xã thị trấn, Chi hội trưởng, Chi hội phó, Tổ trưởng phụ nữ các chi, Tổ hội phụ nữ trên địa bàn huyện.

          

Bà Phan Ngọc Lợi-Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu tại lễ  khai mạc lớp bồi dưỡng sáng ngày 10/4

Tham gia lớp bồi dưỡng trong thời gian 3 ngày, các học viên được trao đổi, chia sẽ 5 chuyên đề xoay quanh các nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam;  Những kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia công tác phụ nữ;  Kỹ năng tuyên truyền vận động gia đình giữ gìn, xây dựng gia đình hạnh phúc; công tác bình đẳng giới; Hướng dẫn thành lập các mô hình mới, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong công tác hội phụ nữ ở cơ sở.

          

Ông Ngô Phương Thanh-PGĐ TT BDCT huyện trao đổi với các học viên chuyên đề I Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức về chủ nghĩa xã hội, một số bài học qua 30 năm đổi mới của Đảng ta và trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội từ đó có điều kiện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ công tác Hội ở cơ sở ngày càng đạt kết quả cao hơn.

                                                                                                                  Minh Hải


Tin liên quan