Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 12/04/2019 | 17:40:40 GMT+7
Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

Thứ hai 15/4/2019

CBCC, VC nghỉ bù Lễ Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 theo Thông báo số 146/TB-UBND ngày 11/4/2019 và trực Lễ theo Thông báo số 145/TB-UBND ngày 11/4/2019 của UBND huyện.

Thứ ba 16/4/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý làm việc với Lãnh đạo Phòng TC-KH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh Bình Dương.

* Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện – Huỳnh Thanh Tuấn, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Quyên, Trực dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

4-

9 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện và công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện (gồm Thủ trưởng các ngành: Ban Dân vận, Nội vụ, TC-KH, Tư pháp, Kinh tế, VH&TT, TN&MT, QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ), Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Ngọc dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

5-

7 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng LĐ-TB&XH dự Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 – 17/4/2019).

* Địa điểm: Hội trường Văn phòng Hội Người mù huyện.

6-

8 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự họp góp ý về công tác quản lý hoạt động chăn nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.

* Địa điểm: Phòng họp A, Sở NN&PTNT.

7-

9 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng TC-KH dự họp thẩm định giá đất cụ thể để tính nghĩa vụ tài chính về đất đối với phần diện tích điều chỉnh mục đích sử dụng đất của dự án Khu công nghiệp Tân Bình tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình làm chủ đầu tư.

* Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính (tầng 2, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh).

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT báo cáo kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của UBND xã Tân Lập về trường hợp hoán đổi đất công (Văn phòng ấp 4) và đất ông Nguyễn Sĩ Cương (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, Chánh Văn phòng, CV Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT báo cáo kết quả rà soát các tuyến đường đề nghị cập nhật lên Bản đồ địa chính (đợt 1) trên địa bàn xã Tân Lập (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

* Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, Chánh Văn phòng, CV Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự tiếp Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ về quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế tại địa phương.

* Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng GD&ĐT.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4-

13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế dự họp góp ý Dự thảo về “Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

* Địa điểm: Hội trường A – Sở TN&MT (tầng 9, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh).

Thứ tư 17/4/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến nội dung công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ (A3) cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường.

* Mời dự: Đại diện: Ban Tuyên giáo, Công an (Phòng GD&ĐT mời); Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các Trường THPT-THCS.

* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel (Khu phố 2, thị trấn Tân Thành).

3-

7 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành do Thanh tra tỉnh tổ chức.

* Mời dự: Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên, Ban Tiếp công dân huyện.

* Địa điểm: Hội trường 1 – Trường Chính trị tỉnh.

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng GD&ĐT dự Lễ Công nhận Trường Mẫu giáo Bông trang đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

* Địa điểm: Trường Mẫu giáo Bông Trang, xã Tân Bình.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp Hội đồng bồi thường dự án Giải phóng mặt bằng công trình đường Thủ Biên - Đất Cuốc nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông qua dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 8 đoạn thuộc xã Thường Tân (TTPTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Ban QLDA ĐTXD tỉnh, TTPTQĐ tỉnh (thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện (gồm các ngành: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, Phòng TC-KH, Phòng LĐTB&XH, Thanh tra, Tư pháp, TTPTQĐ huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Thường Tân, đại diện hộ dân có đất bị thu hồi đoạn thuộc xã Thường Tân (do UBND xã Thường Tân mời)); CV Thanh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương chủ trì họp nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện báo cáo tiến độ thực hiện công tác điều tra (Chi cục Thống kê chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND huyện, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (VX) dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ năm 18/4/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Sơ kết 3 tháng đầu năm 2019 công tác Công an huyện.

* Mời dự: Thư mời riêng.

* Địa điểm: Hội trường Công an huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, bơm hút cát trái phép trên các sông, rạch thuộc địa bàn giáp ranh thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, TN&MT, Chủ tịch UBND và Công an các xã: Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An và Hiếu Liêm; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND huyện Vĩnh Cửu.

3-

7 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự Lễ phát động Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh SXH, Zika và TCM năm 2019 do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Bình Dương tổ chức.

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng Y tế, Lãnh đạo và Khoa kiểm soát dịch bệnh TTYT.

* Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã Tân Uyên.

4-

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương  tiếp và làm việc với Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở GD&ĐT tỉnh về việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện (Phòng Kinh tế chuẩn bị tài liệu).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: GD&ĐT, Kinh tế, Hiệu trưởng các Trường THPT: Lê Lợi, Tân Bình và Thường Tân, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Phương, Quyên dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

5-

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng TN&MT dự họp thống nhất một số nội dung tổ chức thí điểm Diễn đàn “Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân” trên địa bàn huyện năm 2019.

* Mời dự: Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ.

* Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

Thứ sáu 19/4/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00:Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để nghe báo cáo tiến độ thực hiện lộ trình năm 2019.

* Thành phần tham dự: theo Lịch làm việc của Huyện ủy.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

8 giờ 00: Phó chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh nghe các ngành báo cáo hướng xử lý đối với trường hợp sử dụng đất của ông Tạ Văn Thư tại xã Đất Cuốc (Phòng Tư pháp phối hợp Thanh tra huyện và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế; Chủ tịch UBND và Cán bộ địa chính, Cán bộ Tư pháp xã Đất Cuốc, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Vân (NC) dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên và những kiến nghị cần giải quyết.

* Mời dự: Trưởng Phòng GD&ĐT.

* Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

4-

8 giờ 00: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện dự gặp mặt giữa đơn vị với địa phương và gia đình chiến sĩ mới năm 2019 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

* Địa điểm: Trung đoàn Bộ binh 6 (ấp Cầu Sắt, xã lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Chiều:

13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện đi cơ sở.

 Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan