Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Thông báo
Thứ sáu, 19/04/2019 | 14:12:44 GMT+7
Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên
Tập tin đính kèm:
1.  Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên:
 Tải về 
2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên:
 Tải về 
3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên:
 Tải về 
4. Bảng số liệu các chỉ tiêu, công trình, dự án sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên:
 Tải về 
5. Hệ thống biểu, mẫu lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên:
 Tải về 
6. Sơ đồ vị trí các công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên:  Tải về Tin liên quan