instagram takipçi satın al

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Trang tin điện tủ huyện Bàu Bàng

Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 31/05/2019 | 17:25:20 GMT+7
Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của HĐND-UBND huyện Bắc Tân Uyên

(Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)

Thứ hai 03/6/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Toàn thể CB CC, VC chào cờ đầu tuần.

2-

7 giờ 30: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo Văn phòng dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe các ngành triển khai phương án xử lý bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện (Trạm Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, TC-KH, TN&MT, Công an, Ban CHQS, Y tế, Trung tâm Y tế, Đội QLTT số 6, Xí nghiệp CTCC, Đài Truyền thanh, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chánh Văn phòng, CV Phương dự.

 * Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 15 – HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, Trưởng ban, Phó Trưởng 02 ban HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng các ngành: TC-KH, TN&MT, Kinh tế, QLĐT, GD&ĐT, Thanh tra, Công an, Ban QLDA, Đài Truyền thanh; Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực, Quyên dự.

 * Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT, Trung tâm PTQĐ huyện dự họp Sở TN&MT về việc thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc – giai đoạn 1 tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

* Địa điểm: Chi cục Quản lý đất đai (tầng 7, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh).

Thứ ba 04/6/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương đi thăm, chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện năm 2019.

* Thành phần và địa điểm: Theo Thông báo số 200/TB-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp nghe Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Bình báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công công trình “Các lộ ra 22kV trạm 110kV Cổng Xanh”.

* Mời dự: Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Bình (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: TN&MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Điện lực Bắc Tân Uyên, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, Chánh Văn phòng, CV Châu dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

7 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

* Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Lâm dự.

* Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân UBND huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự Phiên họp UBND tỉnh (bất thường) nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Sở Công thương báo cáo Dự thảo “Đề án điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2-

14 giờ 00: Họp Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo hoạt động Văn phòng 6 tháng đầu năm 2019.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ tư 05/6/2019

Sáng:

1-

8 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện - Thái Thanh Bình chủ trì họp nghe Ban Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng QLĐT và Ban QLDA báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 và báo cáo danh mục dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (Phòng TC-KH huyện phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo).

* Mời dự: Ban Lãnh đạo các cơ quan: TC-KH, QLĐT, Ban QLDA, Chánh Văn phòng, CV Minh, Huy dự.

* Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện Bắc Tân Uyên đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí Huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Đoàn đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí Huyện nông thôn mới theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND huyện (gồm Thủ trưởng các ngành: Công an, TC-KH, Nội vụ, QLĐT, TN&MT, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, VH&TT, Y tế, Trung tâm Y tế, Đài truyền thanh, Ban QLDA, CCTK, Xí nghiệp CTCC, Trạm Thủy nông, Điện lực, BHXH, Bưu điện, Chủ tịch UBND 09 xã), CV Phương dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

3-

8 giờ 00 (cả ngày): Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện và công tác văn thư lưu trữ tại xã Thường Tân.

* Mời dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện (gồm Thủ trưởng các ngành: Ban Dân vận, Nội vụ, TC-KH, Tư pháp, Kinh tế, VH&TT, TN&MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ), Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Huế cùng tham dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Thường Tân.

4-

10 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo TTYT huyện tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ban chỉ đạo Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Dương về các hoạt động của Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và thực hiện chương trình sữa học đường trên địa bàn huyện năm 2019 (TTYT chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: Thư mời riêng.

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm y tế huyện.

Chiều:

1-

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Minh Hạnh chủ trì làm việc cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh về xử lý việc sử dụng đất lâm nghiệp của 04 hộ dân thuộc khu vực 40ha, tiểu khu 24, xã Lạc An. (Phòng TN&MT phối hợp Hạt Kiểm lâm chuẩn bị nội dung)

* Mời dự: Chi cục Kiểm lâm tỉnh (thư mời riêng); Thủ trưởng các ngành: Phòng TN&MT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Hạt Kiểm lâm, Chủ tịch UBND xã Lạc An; Chánh Văn phòng, CV Thanh, Thịnh dự.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

2-

16 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Chi ủy viên Chi bộ, CV Lâm (CV Lâm chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thứ năm 06/6/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo phục vụ Đoàn công tác của lãnh đạo Tỉnh theo Công văn số 2331-CV/TU, ngày 24/5/2019 của Thường trực Tỉnh ủy (Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Trưởng Phòng TC-KH, Giám đốc Ban QLDA, Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng QLĐT, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn.

Nội dung 2: Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Địa điểm: Hội trường B - Huyện ủy.

2-

10 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng dự.

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

3-

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương dự họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

* Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, các Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Huỳnh Thanh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Phương, Trưởng ban, Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện dự kỳ họp lần thứ 14 (bất thường) - HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Mời dự: Thư mời riêng, Chánh Văn phòng, Phó CVP – Nguyễn Văn Nhàn, CV Trực, Quyên dự.

* Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ sáu 07/6/2019

Sáng:

1-

7 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện – Thái Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Minh Hạnh, Chánh Văn phòng dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Huyện 6 tháng đầu năm 2019 .

* Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2-

8 giờ 15 (cả ngày): Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Phương kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện và công tác văn thư lưu trữ tại xã Tân Định.

* Mời dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện (gồm Thủ trưởng các ngành: Ban Dân vận, Nội vụ, TC-KH, Tư pháp, Kinh tế, VH&TT, TN&MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ), Phó CVP – Trần Hoài Thu, CV Huế cùng tham dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Định.

3-

9 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự buổi giám sát ảnh hưởng do mìn nổ trong khai thác mỏ.

* Địa điểm: Tại cụm mỏ đá Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

Chiều:

14 giờ 00: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Mời dự: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.

* Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan
deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler
kartal escort
sunny leone sex vedo danki xxx com
avcilar eskort